Lokaal

Breezerdrinkers blijven milieu vervuilen in Bolnes

Sommige gewoontes van mensen zijn maar moeilijk te veranderen., Dat werd op zaterdag 3 februari 2024 maar weer eens duidelijk. Want weer raapten de milieuvrijwilligers zakken vol vieze luiers op bij een flat aan de Rijnsingel. Terwijl op het dijktalud opnieuw een grote hoeveelheid (44!) lege breezerflesjes werden opgeraapt.

Het is om wanhopig van te worden. Men zou verwachten dat de terugkerende berichten in de pers, over de drinkers op de Ringdijk en het afval dat ze achterlaten, zouden leiden tot actie vanuit de gemeentelijke overheid. Dat er handhavers zouden langsrijden op de tijdstippen dat die gasten er staan te pimpelen. Dat gebeurt dus niet. Zelfs al geven ze fysiek geen overlast, ze schaden het milieu. De flesjes verteren niet zoals een stuk papier

Vieze luiers vanaf galerij of balkon naar beneden gooien is ook schadelijk voor het milieu omdat ook dit soort afval niet verteert. Het is bovendien ook heel onfatsoenlijk. Wooncompas, de verhuurder van de flats aan de Rijnsingel en Spuistraat, heeft inmiddels brieven in de hallen opgehangen. Daarin wordt nadrukkelijk gemeld dat afval, voedselresten et cetera in de containers moeten worden gedeponeerd. Dit om te voorkomen dat ratten en ander ongedierte zich op het eetbare afval storten. Maar ook om te voorkomen dat de wijk verpaupert. Wat veel mensen zich ook niet realiseren is dat ze strafbaar zijn als ze afval zo maar op straat gooien. Dit kan hen een boete van 150 euro per overtreding opleveren, vermeerderd met 9 euro administratiekosten. (Bron: Boete.nl)

Omdat op verschillende plaatsen gesnoeid was kon het afval in het struikgewas wat gemakkelijker worden weggepikt. Daardoor stonden er aan het eind van de ochtend 55 zakken klaar bij het Bolwerk aan de De La Reystraat  om te worden afgevoerd. Ook zijn er zes lachgascilinders opgepikt, alsmede flessen met restanten motorolie en koelvloeistof, een airfryer en een fiets zonder achterwiel.

De eerstvolgende milieuochtend is op zaterdag 2 maart 2024. Helpende handen blijven welkom, gezien de grote hoeveelheid zwerfaval die zich blijft aandienen.