Brief gemeente naar ministerie om geluidsoverlast Rotterdamseweg

De gemeente Ridderkerk heeft een brief gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit om aandacht te vragen voor de groeiende overlast van motorvoertuigen in Ridderkerk, vooral rondom de Rotterdamseweg.

Actiegroep Rotterdamseweg maakt zich al lange tijd hard om de geluidoverlast in Ridderkerk en voornamelijk rondom de Rotterdamseweg, aan te kaarten. In januari riepen ze de gemeente daarom op om een brief naar het ministerie te sturen.

De Actiegroep sloot zich namelijk eerder al aan bij de overkoepelende organisatie Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Deze organisatie zet zich op landelijke en Europees niveau in voor het verminderen van geluidsoverlast door motorvoertuigen. De NEFOM heeft een brief opgesteld gericht aan het ministerie, om het probleem van geluidsoverlast aan te kaarten. Deze brief is door meerdere gemeenten in Nederland ondersteund en verzonden. Nu ook dus door de gemeente Ridderkerk.

In de brief licht de gemeente toe welke problemen er rondom geluidsoverlast spelen in Ridderkerk. Daarnaast onderstreept de gemeente een aantal maatregelen die zouden kunnen helpen tegen geluidsoverlast. Naast de brief neemt de gemeente zelf ook actie. Zo bekeurde de politie een aantal weken geleden een aantal bestuurders van voertuigen op de Rotterdamseweg, vanwege lawaaioverlast van motoren.

Geluidsoverlast

Volgens Actiegroep Rotterdamse- weg is het probleem van geluidsoverlast erg groot: “Op veel plekken in Ridderkerk kunnen mensen niet meer rustig in hun tuin zitten zonder te worden gestoord door herrie van de weg. Vroeger was het vooral in de spits onrustig, tegenwoordig gaat het dag en zelfs ‘s nachts door. Er zijn mensen die slaapproblemen hebben door geluidsoverlast van de weg.” De actiegroep wijst vooral op overlast van motoren met sportuitlaten, te hard rijden en te snel optrekken van motorrijders. “Daarnaast wordt er bijna niet gehandhaafd. Terwijl duidelijk is dat sommige weggebruikers zich niet altijd aan de regels houden.”

Luisterend oor

Actiegroep Rotterdamseweg is blij dat de gemeente begin dit jaar een luisterend oor bood: “We hebben een gesprek gehad met wethouder Peter Meij en wethouder Marten Japenga. Ze hebben naar ons geluisterd en besloten de brief te versturen, dat is heel fijn. We hopen dat de landelijke politiek zal inzien hoe groot dit probleem is en actie onderneemt om het op te lossen.” Uiteindelijk hoopt Actiegroep Rotterdamseweg vooral dat inwoners van Ridderkerk weer zonder overlast kunnen genieten van hun tuin en niet meer worden gestoord in hun nachtrust.