Lokaal

‘Brug is bedreiging voor natuur’

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Stichting Het Huys ten Donck zien niets in een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Beide partijen spreken zich duidelijk uit tegen een oeververbinding, die wordt gezien als een bedreiging voor natuur en erfgoed.

“Daar hebben we in deze drukbevolkte provincie al zo weinig van”, merkt Ninouk Vermeer, regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap, op. Zij vindt dat Zuid-Holland werk moet maken van de schaarse natuur die er is.

We zien uiteraard het belang van economische ontwikkelingen en zijn zeker niet op voorhand tegen elke infrastructurele aanpassing. Maar in dit geval is de binnenstedelijke variant die eveneens op tafel ligt een veel betere keuze. Met een brug of tunnel over de Nieuwe Maas gaat er zóveel moois verloren.


Laatste stukjes groen

Ook Catharina Groeninx van Zoelen, bewoonster en directeur Stichting Het Huys ten Donck., maakt zich grote zorgen. Zo loopt de verbinding vlak langs Het Huys ten Donck, een meer dan 400 jaar oude buitenplaats in Ridderkerk. De gehele buitenplaats – inclusief het prachtige hoofdgebouw Het Huys ten Donck, de bijgebouwen, monumentale tuinornamenten en het in Engelse stijl aangelegde Landschapspark – was als een van de eerste in Nederland aangemerkt als Rijksmonument.

Het Donckse Bos is een park dat behoort bij het huis Huys ten Donck

Aan weerszijden van de buitenplaats liggen de Donckse Velden: voormalige agrarische gronden die zijn omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden. Buitendijks ligt op de buitenplaats een van de drie laatse grienden in Europa die nog aan natuurlijke getijden onderhevig zijn, de Donckse Grienden, waar uitzonderlijke flora en fauna leven. “Het gaat om de laatste aaneengesloten stukjes groen in deze omgeving, en de enige oorspronkelijke buitenplaats in de gehele regio”, weet Groeninx van Zoelen.

Ze waarschuwt dat het ongerepte karakter en gehele beleving van de buitenplaats maar vooral de leefbaarheid van de omgeving verdwijnt met een brug en bijbehorende weg. “De rust en het weidse open landschap zal onherstelbaar worden vernietigd. Dat zou eeuwig zonde zijn. Wij doen al zoveel jaren ons uiterste best om de buitenplaats en de omliggende Donckse Velden, dat wij als onderdeel van het geheel zien, te beschermen en ook toekomstbestendig en steeds aantrekkelijker voor bezoekers te maken. Als er dan op een paar honderd meter een drukke weg langs loopt, lukt dat niet meer. Want met zo’n weg komt ook de bedrijvigheid en is deze laatste rustige plek voorgoed verdwenen.”

Bron: Zuid-Hollands landschap