Buddy van SIR staat klaar voor vluchteling

Een maatje zijn voor een vluchteling. Die omschrijving gaat op voor een buddy, die onder de vlag van ‘Samen in Ridderkerk’ een statushouder helpt om zijn of haar weg te vinden. “Wegwijs maken in het dorp en wegwijs maken in de papierwinkel die ze over zich heen krijgen” vat Raymond Schrik het kernachtig samen.

Schrik is buddy van Ami Anz, een 23-jarige Jezidi uit Irak, die drie jaar geleden met zijn ouders en drie broers en zussen in Ridderkerk kwam te wonen. Ze leerden elkaar kennen tijdens een sportdag voor vluchtelingen van Stichting Present in 2018, waaraan Raymond als een van de vrijwilligers vanuit de ChristenUnie meedeed. ‘We hadden direct een klik. Nu we een paar buddy-jaren achter de rug hebben kunnen we echt zeggen dat we vrienden zijn geworden” vertelt de Ridderkerker.

Verrijking
Raymond Schrik deed eerder al vrijwilligerswerk op dit gebied. Hij is vanuit de Singelkerk betrokken bij de internationale diensten die gezamenlijk met de Eben Haëzerkerk, Sionskerk en Wilhelminakerk worden georganiseerd. Ook is hij coördinator bij het maatjesproject dat vanuit de Singelkerk werd opgezet. “We hadden veel contacten met mensen in het AZC in de Beverwaard. Dat is nu verdwenen, maar er zijn nog genoeg statushouders in Ridderkerk die een buddy verdienen. Het verrijkt je leven als je mensen met een heel andere achtergrond leert kennen” is Raymonds ervaring.

Propedeuse
Hij hielp als buddy Ami onder meer op het juiste studiespoor. “Zijn Irakese diploma werd in Nederland lager gewaardeerd, waardoor hij hier niet direct kon beginnen aan een studie geneeskunde zoals hij wilde. Een schakelprogramma bij de Erasmus Universiteit was een optie, maar het is een HBO-traject geworden” vertelt Schrik.
Dat gaat Ami Anz goed af, want hij onlangs zijn propedeuse behaald. Hij hoopt zijn studie uiteindelijk te bekronen met een artsendiploma. De Nederlandse taal maakte hij zich grotendeels met zelfstudie eigen. “Ik kwam in januari 2018 in Ridderkerk te wonen. Ik wilde graag naar Nederlandse les, maar de lessen waren in september gestart. Negen maanden wachten op een cursus wilde ik niet. Ik vond een baantje bij een computerwinkel en van het geld heb ik boeken gekocht” aldus Ami, die al snel op B1-niveau zat.

Alle egards
Volgens Raymond verdient zijn jonge maatje alle egards. “Ik vind het heel knap dat hij in korte tijd al zulke stappen heeft gezet. Natuurlijk helpt het dat hij door de gesprekken met mij de taal heeft kunnen oefenen, maar hij laat ook in alles zien dat hij wil leren. Het maakt dat we nu ontmoetingen hebben en over van alles en nog wat kunnen praten.”
Inmiddels helpt Ami op zijn beurt Raymond aan Arabische tekstvertalingen voor de website van  de SIR en soms als tolk bij de tweewekelijkse internationale samenkomsten. Ami wil graag behulpzaam zijn bij de vertalingen die nodig zijn. “Een kleine moeite voor wat iedereen hier eerder voor mij heeft gedaan.

‘Samen in Ridderkerk’ is de werknaam van de Stichting Integratie in Ridderkerk (SIR), sinds 2020 de opvolger van het Platform Participatie Vluchtelingen Ridderkerk. De stichting heeft die participatie letterlijk genomen, want in het bestuur zitten nu ook mensen uit de doelgroep. Ami is er daar één van: “Het is mooi dat ik vanuit mijn ervaringen nu ook zelf kan helpen. Maar ik leer hier ook van.”

Voor meer informatie: www.sameninridderkerk.nl.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.