Lokaal

Burgemeester Anny Attema: een moeilijk jaar

Beste Ridderkerkers,

We hebben een paar dagen geleden afscheid genomen van het moeilijke jaar 2020. Een jaar geleden kon nog niemand voorspellen wat het coronavirus, dat toen al een paar weken in het nieuws was maar zich nog in het verre China bevond, allemaal teweeg zou brengen. Nu weten we wel beter.

Wat had ik u graag toegesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, zo’n mooie Ridderkerkse traditie. Maar dat ging nu even niet. Net zo min als we onze vrijwilligers in ons gemeentehuis in het zonnetje konden zetten. Ook daar hebben we wat op gevonden.

Het jaar 2020 was een extreem moeilijk jaar. Met veel ziekte. Met veel verdriet omdat we dierbaren moesten missen. Dat ging aan Ridderkerk niet voorbij. Ook in economisch opzicht was het zwaar. Banen kwamen op de tocht te staan of gingen verloren, bedrijven vielen om of zijn nog aan het vechten om deze coronacrisis te overleven.

Door de ‘intelligente lockdown’ moest opeens iedereen thuisblijven. De scholen gingen dicht, we moesten gaan thuiswerken. Met een goede reden: om de zorg en de ziekenhuizen te ontzien en onze kwetsbare medemensen te beschermen. Intussen hielden de mensen in de zorg, de BOA’s, de agenten, de chauffeurs en de vakkenvullers ons land draaiend. We zijn hen ongelooflijk veel dank verschuldigd!

Het coronavirus liet ook het werk van uw gemeentebestuur niet onberoerd. Gemeenteraad en college vergaderden digitaal. Maar het virus verhinderde niet dat gemeenteraad en college op tal van beleidsterreinen goede besluiten konden nemen. Het besturen van onze gemeente kwam gelukkig niet tot stilstand.

Ondanks alle narigheid zagen we ook veel mooie dingen. Ridderkerkers die er voor de ander willen zijn, mooie initiatieven ontwikkelen tegen eenzaamheid en de andere moeiten die dit virus met zich meebrengt. Daar kunnen we trots op zijn.

Nu staan we aan het begin van 2021. We zijn het nieuwe jaar hoopvol begonnen. Want het vaccin is in ons land. De eerste prikken zijn deze week gezet. Dat is het begin van het einde van deze coronacrisis, ook al zal het nog even duren voordat we voldoende beschermd zijn en maatregelen versoepeld kunnen worden.

Ik hoop en verwacht dat we in de loop van dit jaar het dal van het coronavirus stukje bij beetje achter ons kunnen laten. Al zal voor velen de nasleep van deze crisis best heftig zijn. Op elkaar letten, naar elkaar omkijken, het blijft belangrijk. Maar toch, over een jaar ziet de wereld er een stuk beter uit, is mijn overtuiging. Want wat missen we toch die gewone dingen: familie, vrienden, collega’s. Een knuffel, een zoen. Mensen, hou vol, die mooie dingen komen weer terug!

Mede namens gemeenteraad en college wens ik u allen met opgeheven hoofd een gelukkig en gezond 2021 toe.

Anny Attema,
Burgemeester Ridderkerk