Lokaal

Burgermeester Ridderkerk eist actie van management zwembad De Fakkel

Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk heeft de gemeenteraad van Ridderkerk zojuist een brief gestuurd naar aanleiding van de incidenten die zaterdag 29 juni 2019 plaatsvonden in zwembad De Fakkel aan de Sportlaan in Ridderkerk.

De brief heeft de volgende inhoud:

,,Op zaterdagmiddag 29 juni heeft de leiding van het zwembad, na ernstige incidenten, besloten het zwembad te ontruimen. Het lijkt mij gepast u op de hoogte te stellen van mijn bevindingen en de reactie daarop.

Rond 14.30 uur heeft het aanwezige zwembadpersoneel 112 gebeld omdat de toestand onhoudbaar was geworden: verschillende vechtpartijen, kinderen die onder de voet werden gelopen, mensen die over de hekken klommen om binnen te komen, opengebroken kluisjes, het gebruik van alcohol. Op Facebook loopt het storm van allerlei ooggetuigenverslagen.

Ook in mijn beleving een totaal onverantwoorde situatie. We mogen van geluk spreken dat er geen ongelukken zijn gebeurd.

Per onmiddellijk heb ik aangegeven een duidelijk en haalbaar plan voor zondag 30 juni te willen ontvangen. Tevens heb ik geëist dat het management zondag zelf in het zwembad aanwezig is om onmiddellijk in te kunnen grijpen als er ook maar iets gebeurt. Want uit de verschillende berichtgevingen is mij gebleken dat het management op zaterdag niet fysiek aanwezig was in het zwembad maar per telefoon in contact stond met het zwembadpersoneel.

Vanmorgen vroeg heb ik het management, te weten dhr. Theelen en mevr. Snel naar het gemeentehuis ontboden voor een ordegesprek.

Daar is het volgende aan de orde gekomen:

Het vertrouwen in het management van het zwembad is door de ernstige incidenten ernstig geschaad en daar kunnen we niet verder mee.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het management verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen het zwembad. In mijn beleving is die verantwoordelijkheid pas genomen toen het veel te laat was, met bovenstaande gevolgen. Dat is volstrekt onverantwoord.

Het is ons bovendien ter ore gekomen dat er veel te weinig beveiligers waren en dat die niet waren geïnstrueerd en ook niet goed waren toegerust. Het personeel dat aanwezig was heeft gedaan wat het kon.

Het zwembad is in de eerste plaats bedoeld voor Ridderkerkse gezinnen met hun kinderen. Dat moet en zal veilig zijn en het management moet dat garanderen. Het zwembad zal veilig zijn of zal niet zijn.

Gisteren ging het zwembad onder voorwaarden open. Nu is het management door mij in de gelegenheid gesteld om drastische maatregelen te nemen, zodat het vertrouwen hersteld kan worden. Dit willen wij nooit meer meemaken. Nogmaals: het zwembad zal veilig zijn of zal niet zijn.

Anny Attema, burgemeester

Video: Youtube RTV Rijnmond