Lokaal

Buurt BBQ van Leeeuwenhoekstraat

Zaterdag 19 augustus 2023 was het prachtig weer voor een gezellige Buurt BBQ. Bewoners van Leeuwenhoekstraat in ’t Zand hebben met elkaar genoten van een gezellige avond.

Het is goed om zo met je buren het contact te onderhouden. Een Buurt BBQ verbindt zo ook. Bewoners kijken terug op een geslaagde avond.

Ook deze straat heeft een bijdrage ontvangen van Teamwijkidee3vliet/tZand.