Buurtpreventie: ‘We hangen niet de held uit’

Het zijn de oren en ogen van de wijk: de vrijwilligers van Buurtpreventie. Wandelend of fietsend door Ridderkerk, proberen ze veiligheid en sociale cohesie te bevorderen.

Ridderkerk kent vier verschillende Buurtpreventies. In Slikkerveer, Bolnes, Drievliet-’t Zand en in Centrum en Omgeving (Oost en West) houden inwoners een oogje in het zeil. Verschillende keren in de week lopen of fietsen ze rondes door Ridderkerk. De vrijwilligers controleren op rondzwervend afval, overhangend groen, kapotte lantarenpalen en onveilige situaties. En om dat te blijven doen, zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig.

Veiligheid

 “We merken een bepaalde terughoudendheid bij mensen,” vertelt Arie-Piet Noordegraaf, vice-voorzitter van Buurtpreventie Centrum en Omgeving. “Het idee heerst dat wij politieagent spelen en boeven vangen. Dat klopt niet. We hangen juist niet de held uit.” Arie-Piets dochter en voorzitter Sabina (op de foto boven links), vult aan: “We observeren, signaleren en rapporteren. We lopen door de wijken om te controleren op opvallende situaties. Vertrouwen we iets niet, dan melden we dit bij de boa’s, gemeente of in acute noodsituaties aan de politie. We komen nooit zelf direct in actie en blijven altijd op afstand.”

Ondanks die terughoudendheid, heeft Buurtpreventie een belangrijke functie. “Het zijn de kleine dingen,” vertelt Arie-Piet. “We attenderen mensen op inbraakgevoeligheden, zoals een trap die tegen een schuur aan staat, een raam dat wagenwijd open staat of een sleutel die nog in de voordeur zit.” Sabina: “We hebben ook een sociale functie. Soms krijgen we een tip dat iemand zich zorgen maakt om zijn buurman. We gaan dan niet zelf op onderzoek uit, maar schakelen bijvoorbeeld Facet Ridderkerk in.”

Mocht iemand twijfelen om vrijwilliger te worden vanwege gevaarlijke situaties? Arie-Piet en Sabina benadrukken dat veiligheid voorop staat bij Buurtpreventie. Sabina: “We lopen of fietsen nooit ons rondje, zonder dat politie dat weet. Ook gaan we altijd in koppels op stap en is er iemand die basisdienst heeft. Die staat in contact met de lopers en het bestuur. Daarnaast krijgen alle vrijwilligers veiligheidstraining en een BHV-training. En loop je liever niet in je eigen wijk of straat? Geen probleem!”

Nieuwsgierig geworden? Aanmelden voor Buurtpreventie Centrum en Omgeving kan via info@bpco.nl. Meer informatie via de website Buurtpreventie Slikkerveer en de website Buurtpreventie Drievliet-’t Zand. Voor E-mail Buurtpreventie Bolnes buurtpreventiebolnes@gmail.com