Centrum en Mobiliteitsplan in gemeenteraad

De nieuwe plannen voor het Ridderkerkse centrum en de Mobiliteit in Ridderkerk worden deze maand besproken in de Ridderkerkse gemeenteraad. In de Commissievergadering van 11 februari 2020 wordt gedebatteerd over beide onderwerpen, die een deel raakvlakken hebben met elkaar. 

Afgelopen maandag 3 februari 2020 was de derde en laatste bijeenkomst in de Hofzaal van het Gemeentehuis waarin burgers en bedrijven konden participeren rondom de nieuwe plannen voor het Ridderkerkse centrum, waarin het Sint Jorisplein een centrale spilfunctie zal gaan vervullen. Overal behelst het plan ‘Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035’ de invulling van de openbare ruimte, waarbij is ingestoken op meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het terugdringen van de auto middels een 30 km-zone. Zo zal de doorgang bij de Lagendijk naar het parkeerterrein achter de Ridderhof worden gesloten en verhuist mogelijk de weekmarkt binnen het centrum.  

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan, dat is opgesteld door de firma Mobycon, geeft aan waar de prioriteiten dienen te worden gelegd ten aanzien van de inzet voor een Hoogwaardige Openbaar Vervoervoorziening (HOV). De busroutes langs de Rotterdamseweg en de lijnen 140 en 144 worden verbetert qua mogelijkheden. Verbetering van de Fietsroutes over de F15 en F16 worden versneld uitgevoerd. Ook zal op een actievere wijze laadinfrastructuur
aangelegd worden op strategische punten voor elektrische auto’s.

Voor een blik op de plannen, kijk in de agenda van de Commissievergadering van 11 februari.

Op donderdag 13 februari 2020 volgt definitieve besluitvorming over de plannen in de gemeenteraadsvergadering.