Lokaal

Centrum van/voor de toekomst

Met het goedkeuren van het Ontwikkelperspectief Centrum 2035 heeft de gemeenteraad op 2 juli de weg vrij gemaakt voor het centrum van de toekomst. Dit ontwikkelperspectief wordt het beleidskader voor nieuwe ideeën uit de markt en plannen van de gemeente in de openbare ruimte. Het geeft ook een mooi beeld van het centrum in de (nabije) toekomst.

In Ridderkerk gaat de gemeente bij planvorming waar mogelijk in gesprek met de mensen voor wie zij dat plan maken. Zo zorgt de gemeente voor een beter plan. In 2019 en in 2020 kon u regelmatig meedenken over het centrum. Veel mensen deden dat.

Het Ontwikkelperspectief is gemaakt met hulp van vele inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, belangengroepen en jongeren. De centrale vraag bij alle participatie-activiteiten was: Hoe maken we een nieuw centrum waar het fijn winkelen, werken, wonen en verblijven is? Het eindresultaat is daarom bovenal een gezamenlijk resultaat.

Uitwerking

De gemeente gaat nu aan de slag met de uitwerking van het ontwikkelperspectief. Als eerste komt het openbare gebied tussen de Geerlaan en de Frans Halsstraat aan bod. Een mogelijke nieuwe locatie van de weekmarkt zal hier onderdeel van uitmaken. De gemeenteraad behandelt het voorstel hiervoor in september.

Foto: Gemeente Ridderkerk