Coalitieakkoord Ridderkerk : deelmobiliteit wordt uitgebreid

In het kader van duurzaamheid is in het nieuwe Ridderkerkse coalitieakkoord uitbreiding van de deelmobiliteit opgenomen. Dit houdt in dat er op termijn onder andere meer deelscooters in de gemeente Ridderkerk gaan rijden. Er zal ook met andere partijen overlegd gaan worden om hun scooters in Ridderkerk te laten rijden. Ook wordt er gekeken naar vaste plekken om de deelscooters te stallen. In geval van onrechtmatigheden blijft de aanbieder verantwoordelijk voor zijn scooters.

Om de zichtbaarheid in de wijken te vergroten, wordt het takenpakket van de wijkregisseur uitgebreid. Zo zullen zij meer contact maken en met inwoners, ondernemers en organisaties om de samenwerking te bevorderen.

Door het invoeren van een zelfbewoningsplicht hoopt men onderverhuur van woningen tegen te gaan. Voor arbeidsmigranten zal er gezocht worden naar tijdelijke woonvoorzieningen in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden.

Door voorlichting van en bewustwording bij de inwoners wordt ingezet op groene tuinen. Geveltuintjes worden al her en der gerealiseerd. Om tuineigenaren te helpen de tuin groen te maken, kan een subsidie aangevraagd worden.

Om snel in te kunnen spelen op, en inzicht te krijgen in, eventuele hulpvragen zal er jaarlijks een huisbezoek gebracht worden aan oudere inwoners. Ook wordt er ingezet op het vroeg signaleren van mensen die te maken hebben met armoede en/of schuldenproblematiek.  

Vanuit Europa, het Rijk en de provincie zijn er veel subsidiegelden beschikbaar. Om daar zoveel mogelijk gebruik van te kunnen maken, zal er een subsidioloog aangesteld worden om die subsidies voor de gemeente te gaan verwerven.

Tijdpad

Tijdens de eerst volgende raadsvergadering op donderdag 12 mei 2022 zal het coalitieakkoord aangeboden worden aan de raad. Ook zullen die dag de kandidaat-wethouders Henk van Os, Fleur Stip, Kees van der Duijn-Schouten, Peter Meij en Edward Piena beëdigd worden.

De dag erna, vrijdag 13 mei 2022, zal een constituerend beraad met de burgemeester en gemeentesecretaris plaats vinden waarin de portefeuilles onder de wethouders verdeeld zullen worden. Dat wordt in de loop van de dag bekend gemaakt.

Nadat ook de open gevallen plekken in de raad weer opgevuld zijn, is het nieuwe gemeentebestuur klaar om aan de klus te beginnen.

Door Wendy Harreman