College Ridderkerk reageert op uitzending ‘EenVandaag’

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk hebben met verbijstering de uitzending van EenVandaag van woensdag 12 januari 2022 bekeken. Daarin komt een inwoonster van Ridderkerk aan het woord, van wie de bijstandsuitkering is stopgezet.

Het college herkent zich niet in het beeld zoals dat in de uitzending wordt geschetst: “Dit heeft met de realiteit weinig te maken. Het is flauwekul te beweren dat alleen al het doen van boodschappen voor moeder – zoals het kopen van een stukje kaas – wordt bestraft met het stopzetten van de uitkering en het terugvorderen van eerdere uitkeringen.”

Het college kan niet ingaan op de details van de casus uit de televisie-uitzending. Over individuele gevallen in het kader van bijstandsverlening worden geen mededelingen gedaan.

Update donderdag 13 januari 2022 18.00 uur
De gemeente Ridderkerk heeft Renee van der Elburg van wie de bijstandsuitkering was stopgezet omdat ze niet kon bewijzen boodschappen voor haar moeder te hebben gedaan, met terugwerkende kracht een nieuwe uitkering gegeven. Dit meldt EenVandaag op hun website.

Menselijke maat

“Uitgangspunt was, is en blijft dat in de benadering van cliënten de menselijke maat de hoofdrol speelt. Coulance wordt toegepast, overigens zonder uit het oog te verliezen dat fraude een ondermijnende factor is voor ons sociaal stelsel. Het college is bezig deze werkwijze vast te leggen in de beleidsregels rond het verstrekken van bijstand”, zo zegt het college.

“Een besluit om een uitkering te stoppen en/of bedragen terug te vorderen wordt niet lichtvaardig genomen. Daaraan gaat een zorgvuldig traject vooraf, met goede persoonlijke gesprekken, een waarschuwing en het geven van ruime gelegenheid om fouten te herstellen. Als desondanks een voor de cliënt ongunstig besluit wordt genomen, staan de mogelijkheden open voor bezwaar (bij de bezwarencommissie) en beroep (bij de rechtbank) en eventueel inschakeling van de Ombudsman.”

VNG

In de uitzending van EenVandaag werd de Ridderkerkse casus becommentarieerd door de heer Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) commissievoorzitter Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie. In Ridderkerk worden de grenzen van de Participatiewet al opgezocht om de menselijke maat centraal te stellen. Het college ondersteunt de oproep van de heer Heijkoop aan het kabinet om de Participatiewet zo aan te passen dat deze wet ondersteunt in plaats van tegenwerkt.

Het verbaast het college zeer dat de heer Heijkoop – zonder contact te hebben gehad met de gemeente – een waardeoordeel in de tv-uitzending heeft uitgesproken over de Ridderkerkse casus. Het college spreekt de VNG aan over dit optreden.

Foto+video: EenVandaag