Lokaal

3VO.Biotoop Ridderkerk stelt college komt beloften niet na

Volgens 3VO.Biotoop Ridderkerk worden van de acht voornemens in het college programma die betrekking hebben op de aanpak van het Oosterpark en het Essenlaantje er zes niet nagekomen. Eén voornemen is deels gerealiseerd en van één voornemen kan worden vastgesteld dat de winst die is geboekt teniet wordt gedaan door andere negatieve ingrepen.

Bij haar aantreden heeft het huidige college van B&W haar ambities verwoord in collegeprogramma2018 -2022 ‘Veel kleuren, één palet’. 3VO heeft de aanpak van het Essenlaantje en het Oosterpark gelegd naast de acht voornemens die hier van toepassing zijn,

  • de houding t.o.v. de burger
  • de inzet op burgerparticipatie
  • minder auto-, meer fietsgebruik
  • meer sport en bewegen
  • aantrekkelijk openbaar groen
  • recreatiegebieden in regionaal perspectief
  • tegengaan van geluids- en fijnstofoverlast van rijkswegen
  • actualiseren van het Integraal Accommodatie Plan in een goede afweging van belangen van betrokkenen

Het is niet mogelijk om in dit artikel alles uitgebreid toe te lichten. Een volledige toelichting is te vinden op 3vobiotoop.nl.

De zaak ligt nu bij de Raad van State. Die oordeelt alleen of de gemeente Ridderkerk de wet correct heeft toegepast, niet over beleidskeuzes. Dat oordeel is onder andere aan de kiezer. Die kan zelf de balans opmaken over de resultaten en de werkwijze van het huidige college en de huidige coalitiepartijen. Stem voor het behoud van het Essenlaantje !.