Lokaal

College Ridderkerk stuurt nieuw afvalplan naar gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt op 21 maart 2019 het beleidsplan Afval en Grondstof 20192023. Na vaststelling kan de gemeente met de uitvoering beginnen. Daaraan gaat nog een uitgebreide voorlichtingscampagne vooraf.

Het oorspronkelijke beleidsplan is door het vorig jaar aangetreden college van burgemeester en wethouders op een aantal onderdelen aangepast.

Maar het doel blijft: Ridderkerk wil een duurzame en afvalloze gemeente worden. Dat is geen modieuze hobby, maar bittere noodzaak. De hulpbronnen van onze aarde zijn niet eindeloos. In het belang van onszelf en toekomstige generaties moeten we anders omgaan met de spullen en materialen die we dagelijks gebruiken.

Van afval naar grondstof

Dat kan als we ons afval beter gaan scheiden. Veel van wat we met z’n allen weggooien kan heel goed opnieuw worden gebruikt. Als grondstof voor nieuwe materialen en producten. Het restafval dat niet kan worden hergebruikt als grondstof, kan door middel van verbranding worden omgezet in energie en warmte.

Veel Ridderkerkers doen al veel aan afvalscheiding. De maatregelen uit het nieuwe beleidsplan Afval en Grondstof zijn er op gericht de inwoners van Ridderkerk verder te helpen en te stimuleren het huishoudelijk afval (nog) beter te scheiden en zo van afval grondstof te maken.

Duurder

Ook het Rijk komt daarvoor met maatregelen. De belasting die de gemeenten in Nederland moeten betalen voor het verbranden van restafval (dus al het afval dat niet als grondstof kan worden gebruikt) is al verhoogd en stijgt de komende jaren fors verder. Dat zorgt in Ridderkerk voor een hogere afvalstoffenheffing, die in onze gemeente kostendekkend is. Ook om deze (financiële) reden loont het om afval beter te scheiden, zodat de stijging van de afvalstoffenheffing beperkt blijft.

Vermindering

In het voorstel van het college betaalt iedere inwoner een bepaald bedrag voor de verbranding van het restafval. Voor dat bedrag mag men een maximaal aantal keren per jaar restafval aanbieden. Inwoners die beter scheiden en dus minder vaak restafval aanbieden, krijgen achteraf een deel van de afvalstoffenheffing terug.

Chip

Daarvoor wordt een chip geplaatst in de nieuwe containers voor restafval. Deze chip houdt automatisch bij hoe vaak de container met het restafval is opgehaald. Dat kan 26 keer per jaar zonder extra kosten. Men krijgt drie euro restitutie voor elke container die men minder aanbiedt.

De inzamelrondes voor de laagbouw blijven iedere twee weken bestaan. Men kan zelf kiezen of men de container aan straat zet. Alle laagbouwwoningen krijgen er een minicontainer bij voor oud papier. Teveel oud papier verdwijnt nu nog in het restafval.

Hoogbouw

Bij de hoogbouw worden de restcontainers bij de flats voorzien van een toegangscontrole. Elk huishouden krijgt een pasje voor die toegangscontrole. Daarmee wordt bijgehouden hoe vaak restafval wordt aangeboden. Men kan per jaar 104 keer inwerpen zonder extra kosten. Bij minder inworpen ontvangt 0,75 euro per zak restitutie.

GFT

Er zullen bij de flats aparte inzamelvoorzieningen geplaatst worden voor het GFT (groente-, fruit- en tuinafval), naast die voor oud papier, glas, textiel en restafval. De meeste kilogrammen in het huidige aangeboden restafval is immers GFT en het is daarom belangrijk dat ook bewoners van hoogbouw het GFT kunnen scheiden en zo ook hun afvalstoffenheffing laag kunnen houden.Nascheiding van PMD

In het Ridderkerkse restafval zijn nog steeds – ondanks de aparte inzameling in onze gemeente – veel plastic, metaal en drankenkartons (PMD) aanwezig. Verwerkers van afval en grondstoffen zijn de afgelopen jaren volop bezig geweest om technieken en oplossingen te bedenken om deze grondstoffen achteraf te kunnen nascheiden in een speciale na-scheidingsinstallatie. Dat is gelukt. Voor het PMD krijgt thuis iedereen een nieuwe container, met oranje deksel. Daar mag dan voortaan ook het restafval bij. Dat is wel zo makkelijk. De zakken vol plastic, hangend aan straatlantaarns, verdwijnen dus uit het Ridderkerkse straatbeeld.


Tarieven aangepast

Het jaar 2020 wordt gebruikt om proef te draaien met het nieuwe systeem. Na dat jaar wordt bekeken hoeveel restafval de inwoners gezamenlijk hebben weggegooid en hebben betaald. Als eind 2020 blijkt dat de inwoners meer hebben betaald dan nodig was, dan wordt het teveel terugbetaald aan de inwoners. Vervolgens worden de tarieven van de daarop volgende jaren aangepast aan de ervaringen van het jaar daarvoor. Daardoor worden per saldo altijd de werkelijke afvalkosten betaald. Niet meer en niet minder. Dit jaar betaalt een meerpersoonshuishouden 262,80 euro Afvalstoffenheffing per jaar en een eenpersoonshuishouden 189,12 euro. In 2020 stijgt de Afvalstoffenheffing door de afvalbelasting en gestegen kosten met 45 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden en met 29 euro per jaar voor een eenpersoonshuishouden. Door goed te scheiden kan men zelf deze bedragen verlagen.

De commissie Samen Wonen bespreekt het plan op 7 maart, de gemeenteraad op 21 maart 2019.