College Ridderkerk verdeelt portefeuilles

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, waarvan de wethouders donderdagavond door de gemeenteraad zijn benoemd, heeft vrijdag in zijn eerste vergadering – het constituerend beraad – de portefeuilles verdeeld.

Burgemeester Anny Attema heeft de portefeuille openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke coördinatie en samenwerking, en handhaving.

Wethouder Henk van Os (Partij 18PLUS) is de eerste locoburgemeester met in zijn portefeuille Boa’s en buurtpreventie, economie inclusief bedrijfshuisvesting (Nieuw Reijerwaard, Dutch Fresh Port, enz.), bedrijfsvoering en dienstverlening, maatschappelijk vastgoed, energietransitie en circulaire economie inclusief afvalbeleid.

Wethouder Kees van der Duijn Schouten (SGP, tweede locoburgemeester) heeft de portefeuille financiën, grondbeleid, Omgevingswet (ruimtelijke ontwikkelingen), wonen en regionale economie.

Wethouder Peter Meij (CDA, derde locoburgemeester) heeft de portefeuille verkeer en vervoer, archeologie/erfgoed, leefklimaat (inclusief waterkeringen) en buitenruimte (inclusief dierenwelzijn).

Wethouder Edward Piena (VVD, vierde locoburgemeester) heeft de portefeuille jeugdzorg, Wmo, Participatiewet (werk en inkomen), volksgezondheid en wijkteams.

Wethouder Fleur Stip (Partij 18PLUS, vijfde locoburgemeester) heeft de portefeuille welzijn, cultuur en evenementen, sport en spelen, onderwijs en onderwijshuisvesting, participatie en communicatie.