Lokaal

Compoint Computers bedankt gulle gevers van laptops voor scholing in Gambia

Na een recente oproep van Compoint Computers zijn er zo’n 50 werkende laptops ontvangen om te doneren aan de Kololi Nursery School in Gambia. Deze donatie heeft de Nursery School en haar studenten, voornamelijk moeders, ongelooflijk blij gemaakt en biedt nu aan zo’n 100 studenten de mogelijkheid wekelijks een opleiding te volgen op deze laptops. Ze leren hiermee online oplossingen te vinden voor hun vragen, variërend van het zoeken naar banen tot het volgen van wereldgebeurtenissen, maar vooral hoe om te gaan met gezondheidszorg en opvoedkundige problemen.

De donatie speelt een cruciale rol in de strijd tegen problemen zoals malaria, waar jaarlijks ruim 450.000 kinderen in Afrika aan overlijden door gebrek aan toegang tot gezondheidszorg. Kennisvergaring via deze laptops kan ouders helpen om preventieve maatregelen te treffen.

Naast laptops zijn er ook andere nuttige zaken zoals potloden, pennen, schriften, en leesboekjes massaal ingeleverd, welke samen met de computers worden verzonden. Enkele ondernemers en stichtingen hebben zich bereid verklaard om te helpen met het transport naar Gambia, dat verwacht wordt eind maart te vertrekken en ongeveer drie maanden in beslag zal nemen.