Container ‘spontaan’ in brand

Tijdens een warme zondagmiddag op 22 mei 2022 moest de piketploeg van de brandweer optreden om een “spontaan” in brand gevlogen ondergrondse container te blussen.

Rond 16.50 uur ging de brandweer ploeg op weg naar de Henegouwsestraat. Aldaar bleek dat de container redelijk eenvoudig was te blussen. Met een flinke straal water kon de container onder water worden gezet waarna het vuur automatisch doofde.

Binnen een kwartier konden de brandweer mensen weer terug naar de avond maaltijd.

Foto’s: Dennis van Wingerden