Contouren nieuw Islamitisch Centrum (SIC) Ridderkerk zichtbaar

Stichting Islamitisch Centrum (SIC) Ridderkerk is gevestigd aan de Jonkheer van Karnebeekweg in Ridderkerk. Voorheen ook wel bekend als Turkse moskee Vereniging van Ridderkerk.

Een bijgebouw voor twee klassen van een basisschool diende voor kort als gebeds- en gebruiksruimten, Inmiddels is het oude gebouw gesloopt en is gestart met nieuwbouw. Het nieuwe complex, dat twee verdiepingen krijgt, zal straks een vloeroppervlakte van 1295 vierkante meter bieden. Het gebouw is ontworpen door Opaal Architecten.

Ook in het nieuwe SIC-gebouw komt een gebedsruimte. De andere lokalen zullen benut worden voor onder meer educatie en culturele activiteiten.


Culturele activiteiten

Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie. Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijk islamitisch centrum voor moslims en niet-moslims in Ridderkerk. Naast de religieuze functie vervult de stichting een belangrijke rol als sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor moslims in Ridderkerk.

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de stichting meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als islamitisch centrum tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de samenleving.