Crezéepolder overgedragen aan Stichting het Zuid-Hollands Landschap

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap mag zich sinds zaterdag 3 november officieel de eigenaar noemen van de Crezéepolder. Daarmee is het beheer van dit bijzondere zoetwater-getijdennatuurgebied duurzaam geregeld.

De Crezéepolder is 52 hectare groot en ligt bij Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. Enkele jaren terug heeft de provincie het gebied opnieuw ingericht, waarbij eb en vloed hier weer de ruimte kregen. Zo kon de bijzondere zoetwater-getijdennatuur terugkeren. Er zitten bevers, watervogels zoals de lepelaar, en ook de visarend en de zeearend worden er wel eens gezien.

Behoud van natuurwaarden

Het beheer van natuurgebieden behoort echter niet tot de provinciale kerntaken. Andere partijen hebben meer ervaring met het beheer en hebben hiervoor ook materieel en personeel beschikbaar. Om die reden heeft de provincie gekozen voor verkoop van de Crezéepolder. Geïnteresseerde partijen konden een voorstel doen, waarin zij moesten aangeven hoe zij de bijzondere natuurwaarden wilden behouden en ontwikkelen. Het voorstel van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap werd als beste beoordeeld.Gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland): “Wij zijn blij dat we dit unieke natuurgebied kunnen overdragen aan de ervaren en enthousiaste beheerder die Het Zuid-Hollands Landschap is. De Crezéepolder komt daarmee in betrouwbare en kundige handen en het behoud van dit bijzondere gebied is voor de toekomst gewaarborgd.”

De Crezéepolder ligt in een sterk verstedelijkt gebied en veel inwoners weten inmiddels de weg te vinden naar het gebied om uit te waaien, te genieten van groen en water, te wandelen en te fietsen. Dit sluit aan bij de ambitie van de provincie om alle inwoners van Zuid-Holland voldoende mogelijkheden te bieden om op korte afstand van hun huis te kunnen recreëren in het groen. Ook de nieuwe eigenaar en beheerder de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zal zich inspannen om deze rereatieve mogelijkheden te benutten.

Natuurwerkdag: vrijwilligers aan de slag

De feestelijke overdracht van de Crezéepolder vond plaats tijdens de landelijke Natuurwerkdag. Zo’n 17 vrijwilligers staken samen met medewerkers van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de handen uit de mouwen. Zo werden er jonge wilgen getrokken om te voorkomen dat het gebied dicht groeit. Dat zou ten koste gaan van de watervogels die voedsel zoeken en broeden op open (slib)vlaktes.

Zelf kennismaken met de Crezéepolder? Kijk op www.zhl.nl/crezeepolder.

Foto’s: Wessel Dekker