Lokaal

Cultuurhistorie op de kaart

Authentieke landschappen, beschermde monumenten, dorpsgezichten, bijzondere gebouwen, waardevolle bomen en ander overblijfselen uit het verleden. Daar gaan we zorgvuldig mee om in Ridderkerk. Samen vormen ze tastbare herinneringen aan de geschiedenis van onze gemeente: het ‘cultureel erfgoed’.

Wat in de gemeente cultureel erfgoed is, legt de gemeente vast in een zogenaamde ‘cultuurhistorische waardenkaart’. Voor het opstellen van de kaart doen we onderzoek naar cultuurhistorische elementen. We bepalen de waarde daarvan en hoe we ze willen beschermen.

Kerksingel


Waardenkaart

Begin juli 2018 heeft het college de ‘Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden’ vastgesteld. Deze kaart geeft een gedetailleerde beschrijving en waardering van de gebieden en panden in de wijken Slikkerveer, Ridderkerk-Centrum, Ridderkerk-West, Ridderkerk-Oost en Drievliet.

Landschappen en panden
Het volledige rapport (de kaart) kunt u vinden op www.ridderkerk.nl. Daarin is te zien en lezen dat de cultuurhistorische waarden zich concentreren rond de dijklinten, historische routes en de oudste delen van Slikkerveer. Er liggen meerdere waardevolle landschappelijke en stedenbouwkundige structuren en panden.

Achttien panden, die geen beschermde status hebben (geen gemeentelijk of rijksmonument), worden in het rapport zeer hoog gewaardeerd. De begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk wordt hoog gewaardeerd, onder andere in verband met de ontstaansgeschiedenis, samenhang, zichtbaarheid en de betekenis voor de sociale geschiedenis van Ridderkerk.

Monumentale boerderij Huis te Woude


Waarom zo’n kaart?

Eeuwenlang veranderde het landschap meestal geleidelijk en op kleine schaal. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw vinden grootschalige, planmatige ingrepen in het landschap plaats. Tegenwoordig zijn we ons steeds meer bewust van het belang van cultuurhistorie en erfgoed en dat we die moeten beschermen voor de toekomst. Cultuurhistorische waarden worden beschermd in het bestemmingsplan en gebouwde monumenten via de erfgoedverordening.

Bescherming
Eigenaren van monumenten moeten zich bijvoorbeeld aan meer regels houden bij bouw- en verbouwplannen. Uit verder onderzoek moet blijken of en welke van de achttien panden die nu zeer hoog gewaardeerd zijn inderdaad extra bescherming verdienen.

Meer uitleg

– Op www.ridderkerk.nl staat het volledige rapport ‘Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden’ (zoek op ‘ Cultuurhistorische waardenkaart’).

– In woord, beeld en op twee kaarten (historische bouwkunst inclusief bestaande monumenten en historische geografie) krijgt u uitleg.

– U ziet waar de gemeentelijke en rijksmonumenten zich bevinden en of er rekening gehouden moet worden met historisch erfgoed.

– Wilt u prachtige foto’s en verhalen van 67 monumenten in Ridderkerk zien en lezen? Zoek op www.ridderkerk.nl op ‘Monumenten’.

– De Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden is een vervolg op de historische waardenkaart uit 2016 voor de historische kern van het centrum van Ridderkerk.

– De kaarten zijn een uitwerking van het Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 en vormen de basis voor de vertaling van het Erfgoedbeleid naar het bestemmingsplan.

Foto’s: Wessel Dekker