Dag van de Biodiversiteit

Zondag 22 mei 2022 is de ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’.

Het gaat niet goed met veel plant- en en diersoorten, door toedoen van de mens. Met het verdwijnen van soorten wordt het ecosysteem breekbaarder, wat ook voor de mens een steeds grotere impact heeft.

Gemeente Ridderkerk is al langere tijd bezig zo goed mogelijk zorg te dragen voor onze leefomgeving. Dat begon met een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de jaren negentig. Er kwam steeds meer aandacht voor het vergroten van de kwaliteit en de kwantiteit van ons groen.

Op steeds meer plekken wordt het beheer aangepast: strak gemaaide gazons maken plaats voor meer kruidenrijke plekken. Door een grotere variatie aan bloeiende kruiden helpen we meer dieren, zoals bijen, vlinders en vogels.

De komende jaren worden er steeds meer maatregelen getroffen. Denk aan natuurvriendelijke oevers, minder maaien langs de waterkant zodat vissen en insec- ten kunnen schuilen en de aanleg van poelen. Ook het vasthouden van water voor droge perioden is een belangrijk doel. Zowel in het kader van aanpassen aan de klimaatverandering als om natte plekken te behouden voor het groen en de dieren.

Wat kunt u doen?

De gemeente vraagt u nadrukkelijk om een handje te helpen. Elke vierkante meter extra groen is welkom. U kunt uw tuin (verder) vergroenen met meer kruiden en struiken of door een poel aan te leggen. Of een groene gevel of groen dak te realiseren. Kijk op onzetoekomstisduurzaam.nl/leningen-en-subsidies-groen. Waterschap Hollandse Delta heeft een subsidieregeling voor waterinitiatieven, waaronder het vergroenen van uw tuin: wshd.nl/subsidieregeling-waterinitiatieven.

Tot slot kunt u De Groene Pluspuntenregeling aanvragen, onder meer voor de aanschaf van beplanting, gereedschappen voor onderhoud of inhuur van groot materieel of gespecialiseerd personeel: zelfdoeninzh.nl/info-tips/voucherregelingen/groene-pluspuntenregeling-pbcf.