De Bibliotheek AanZet helpt mensen die moeite hebben met digitale overheid

Er is een grote groep mensen die digitaal niet mee kan komen. Voor hen is het dan ook lastig zaken te doen met de overheid. Daarom is de Bibliotheek AanZet op 17 locaties gestart met het zogenaamde ‘Informatiepunten Digitale Overheid’. Projectmanager Jasper Stamm is blij met het initiatief: “We willen voorkomen dat mensen die online de weg niet weten, sociaal en maatschappelijk buitengesloten raken. Iedereen moet mee kunnen doen.”

Laagdrempelig

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn heel laagdrempelig: mensen kunnen er makkelijk binnenlopen. Jasper Stamm: “De medewerkers van het informatiepunt zijn speciaal getraind op vraagherkenning. En ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ze kunnen mensen verwijzen naar maatschappelijke organisaties of naar de juiste overheidsinstantie als vragen heel specifiek zijn.”

Diverse groep

“In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen. Deze groep mensen is heel divers. Het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar werk of mensen die zorg nodig hebben. Mensen met financiële of juridische vragen die niet weten waar ze terecht kunnen. Maar ook jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan we denken”, vertelt Jasper Stamm. “Omgaan met sociale media is echt iets heel anders dan een webformulier van de overheid invullen en huurtoeslag aanvragen.”

Moeilijke taal

Het informatiepunt is niet nieuw voor de Bibliotheek. Jasper Stamm: “We zijn vorig jaar gestart met drie locaties en hebben gemerkt dat we voorzien in een grote behoefte. Vandaar dat we dit jaar hebben uitgebreid”. Op de vraag wat de ervaringen tot nu toe zijn, antwoordt Stamm dat op websites van overheidsinstanties nog steeds te moeilijke taal wordt gebruikt. “Veel mensen begrijpen die niet, en komen naar het Informatiepunt Digitale Overheid voor hulp. Het is vaak niet duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Ook is de informatie vaak niet makkelijk te vinden. Het zou helpen als de websites beter afgestemd werden op de eindgebruiker.”

Digitale Inclusie

Het Informatiepunt Digitale Overheid wordt gefinancierd vanuit de subsidie Digitale inclusie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Betrekkingen (BZK) en uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De Bibliotheek AanZet bepaalt zelf de locaties, openingstijden en de bemensing.