Lokaal

De Fakkel verscherpt maatregelen

Het hek rondom het terrein van Zwembad de Fakkel wordt verhoogd en voorzien van drie lagen prikkeldraad. Dit moet voorkomen dat mensen van buitenaf het zwembad kunnen binnendringen zonder vooraf toegang te betalen, zoals afgelopen zomer het geval was. 

Op 29 juni liep het op het terrein van het zwembad behoorlijk uit de hand. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist en smokkelden alcohol binnen de hekken. Burgemeester Anny Attema heeft in de week daarna de gemeenteraad van Ridderkerk een brief gestuurd, waarin zij maatregelen eist van beheerder Sport en Welzijn. Daarbij werd er ook gedreigd met een sluiting van het zwembad, mochten er weer dergelijke incidenten voordoen. De problemen die een aantal weken later speelde, was voor de burgemeester echter geen reden tot verdere stappen.

Omdat er geen verdachten zijn aangehouden, wil de gemeente dat De Fakkel voortaan iedere bezoeker om zijn of haar identificatiebewijs vraagt. Het invoeren van een pasjessysteem is volgens het gemeentebestuur niet direct te regelen. De gemeente neemt met ingang van 1 januari 2020 het beheer van het zwembad weer over.

De veiligheidsprocedures in het zwembad zijn al flink aangescherpt. Wie de huisregels overtreedt, wordt meteen uit het zwembad verwijderd en loopt daarbij het risico een zwembad verbod te krijgen. Er zijn extra beveiligers aanwezig op warme dagen, als het druk is in het zwembad. Daarnaast worden er pogingen gedaan om in samenwerking met andere zwembaden een ‘zwarte lijst’ van de grond te krijgen. 

Ook laat het gemeentebestuur onderzoek doen naar de rol van sociale media bij het moedwillig organiseren van overlast. De vraag bij dat onderzoek is hoe hierop kan worden ingespeeld.