De juiste boom op de juiste plek

De komende maanden worden er op verschillende plekken in Ridderkerk oude bomen vervangen door nieuwe. Hiermee maakt de gemeente de straten groener en wordt er gewerkt aan een gezonde bomenstructuur: de juiste bomen op de juiste plekken.

Regelmatig worden de bomen geïnspecteerd. Langs de Koolmees, Sportlaan/Populierenlaan en de Mauritsstraat heeft een aantal bomen een slechte conditie. Die worden vervangen. De gemeente zorgt ervoor dat de nieuwe bomen wel goed kunnen groeien. Bijvoorbeeld door de grond te vervangen, het plantvak groter te maken of een beter passende boomsoort te kiezen.

Visvliet

Vanwege kastanjebloedingsziekte moesten in 2017 langs de Visvliet kastanjebomen gekapt worden. Bewoners vroegen de gemeente te onderzoeken of er nieuwe bomen aangeplant kunnen worden. Deze vraag past bij de ambities uit de Groenvisie. Er komen boomsoorten die beter geschikt zijn voor de locatie, zoals winterlindes en esdoorns. Zo ontstaat een duurzaam, gevarieerd straatbeeld. De nieuwe bomen krijgen zowel onder als boven de grond voldoende ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen.Boomfeestdag

Op woensdag 10 november 2021 is de landelijke boomfeestdag. Dan zal wethouder Peter Meij samen met kinderen van basisschool De Botter langs de Visvliet bomen aanplanten. De werkzaamheden worden verder in november en december uitgevoerd. Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de plannen.

Foto’s: Wessel Dekker