De LeerOnderneming zoekt nieuwsgierige kinderen

Heeft u op dit moment een zoon of dochter in groep 6 en gaat uw kind in september naar groep 7? Is uw kind nieuwsgierig, op zoek naar antwoorden en nieuwe vragen? Wil hij of zij graag zelf uitzoeken hoe iets werkt?

Dan is het inspirerende 10-14 onderwijsaanbod van De LeerOnderneming Ridderkerk wellicht geschikt voor uw zoon of dochter!

De LeerOnderneming is leren door te doen!

Met een duidelijke structuur en leerdoelen als basis gaan de kinderen ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen, onderzoeken en ondernemen. Uw kind gaat vooral leren door te doen! De “gewone” vakken zoals taal en rekenen maken vanzelfsprekend onderdeel uit van ons onderwijsaanbod, alleen worden deze verdeeld in domeinen. Zo beslaat het domein ‘Culture’ niet alleen geschiedenis, maar ook de leerdoelen van aardrijkskunde en wordt er met een bredere blik naar de wereld gekeken. De domeinen waar de kinderen uit werken zijn math, science, creation, culture, communication en care & choice.

Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern-, en leerdoelen van het leerjaar verwerkt. Leerdoelen worden gezien als uitdagingen en vaardigheden worden verkregen door met zogenaamde bouwstenen te werken. Bij De LeerOnderneming staat de ontwikkeling van vaardigheden centraal. Deze vaardigheden noemen wij de bouwstenen. Deze bouwstenen bieden de leerlingen een stevig fundament voor de toekomst. Bij elke module staan andere bouwstenen centraal. De leerkracht begeleidt de ontwikkeling van de bouwstenen en aan het eind van iedere periode wordt samen met de leerlingen en ouders de ontwikkeling van deze bouwstenen geëvalueerd. In totaal zijn er 10 bouwstenen: Nieuwsgierig zijn, communiceren, zelfstandig zijn, oplossingen bedenken, doordenken, weten, ontdekken, samenwerken, kritisch denken en ICT gebruiken.

In 4 jaar voorbereid op het voortgezet onderwijs

De kinderen werken in modules die zijn ontwikkeld door po-leerkrachten en vo-docenten. Kiezen u en uw kind voor De LeerOnderneming dan worden zij in vier jaar voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 op het vmbo, de havo of het vwo. Als u kiest voor De LeerOnderneming geeft u uw kind de rust en de ruimte om zich verder te ontwikkelen tot een uitstroomniveau dat past bij uw kind.

Een dag op De LeerOnderneming

Geen dag is hetzelfde op De LeerOnderneming. De kinderen starten de dag samen in de groep. Met de leerkracht nemen ze de planning van de dag door en krijgen de ruimte om hun ervaringen te delen. Vervolgens hebben zij zelf de keuze waarmee en met wie zij gaan werken. Gaan ze een filmpje maken om zo meer te weten te komen over de jagers en verzamelaars, onderzoeken ze het slootwater in de wijk of gaan ze aan de slag met het bouwen van een robot? Waar ze ook voor kiezen ; alle aspecten van een regulier onderwijsaanbod komen aan bod.

De diversiteit van de invulling draagt bij aan de ontwikkeling van de individuele kinderen en er wordt een beroep gedaan op eigen creativiteit en zelfstandigheid. Uw kind groeit op deze manier verder in kennis, talent en vaardigheden.

De voordelen van De LeerOnderneming

Enkele voordelen die vaak genoemd worden door onze ouders zijn dat het een prikkelende leeromgeving is ‘geen dag is hetzelfde’, eigenwijs onderwijs, een actieve rol voor ouders en alle tijd om ze voor te bereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs. Verder wordt het belangrijk gevonden dat er maatwerk kan worden geleverd door middel van een digitale leeromgeving. De kinderen werken met een eigen Chromebook en maken gebruik van softwareprogramma’s die ze extra uitdaging kunnen geven indien nodig.

Wilt u zelf kennis komen maken met De LeerOnderneming? We hopen u graag te mogen verwelkomen op onze kennismakingsdagen. Informatieavond: donderdag 23 januari van 19.00 uur tot 20.30 uur, kennismakingsochtenden: maandag 3, 10 en 17 februari van 09.00 uur tot 11.30 uur.

Wilt u zich voor een van deze dagen aanmelden? Kijk dan op de website www.deleeronderneming.nl.