Lokaal

De Noord zet zich in voor veilig verkeer

Afgelopen maandag was het ‘Schoolbrengdag’. OBS De Noord hield daarom met de wijkagent een actie, om ouders bewust te maken van hun verkeerd gedrag rond de school. Wie zich aan de verkeersregels hield, kreeg van de leerlingen een groene kaart. Hielden mensen zich niet aan de regels, dan kregen ze een rode kaart.

De Schoolbrengweek wordt georganiseerd door SCHOOL op SEEF. OBS de Noord en OBS de Piramide doen eraan mee. Ouders worden opgeroepen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Door de auto te laten staan zijn kinderen goed bezig voor hun gezondheid, de verkeersveiligheid rondom de school, het milieu en hun verkeersvaardigheid. In de klas hangen posters waarop de kinderen aan kunnen geven hoe zo naar school zijn gekomen.

Op de foto boven wordt een groene kaart uitgereikt aan een moeder die zich maandag aan de verkeersregels hield.

Meer wandelen en fietsen

Wethouder Peter Meij was aanwezig en ondersteunde de actie. “De gemeente wil inwoners stimuleren gezond en duurzaam te leven. Daarom zetten we in op duurzame vormen van vervoer, zoals fietsen en wandelen. En roepen we inwoners op deze gezonde alternatieven te gebruiken. Ook veiliger verkeer is een speerpunt. Dat willen we bereiken door mensen zich bewust te maken van hun gedrag in het verkeer. Want negentig procent van de verkeersongevallen is gedrag-gerelateerd.”

Thema weken

De Schoolbrengweek wordt gehouden tijden de themaweek ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers’. Deze week is ook de Europese Mobiliteitsweek, waarin de Europese Commissie aandacht vraagt voor duurzame vormen van vervoer en bewust autogebruik.