Proef blauwe parkeerzone Dillenburgplein tot 2022 verlengd

In maart 2020 is er, voor een proefperiode van 1 jaar, een blauwe parkeerzone ingesteld op het Dillenburgplein in Ridderkerk Slikkerveer. Dit op verzoek van de winkeliers. Zij hebben aangegeven dat de parkeerdruk op het plein hoog is en dat lang parkeerders hiervan de oorzaak zijn. Resultaten evaluatie: winkeliers tevreden, bewoners ontevreden, bezoekers geen voorkeur.

Medio december 2020 is de gemeente gestart met de evaluatie uit de proef. De evaluatie bestond uit twee onderdelen: Parkeeronderzoek en Enquête betrokkenen

Parkeeronderzoek

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden na invoering blauwe parkeerzone dat er minder lang parkeerders op het Dillenburgplein geparkeerd staan. Daarnaast blijkt dat de parkeersituatie op het Dillenburgplein rustiger is geworden en dat de parkeersituatie in de omliggende straten drukker is geworden.

Resultaten omwonenden

167 omwonenden hebben de enquête ontvangen. Daarvan hebben 40 omwonenden de enquête ingevuld. Het merendeel van de omwonenden (respondenten) ervaart een hoge parkeerdruk na de invoering van blauwe parkeerzone en is ontevreden met de invoering van de blauwe parkeerzone.

Resultaten ondernemers

20 ondernemers hebben de enquête ontvangen. Daarvan hebben 12 ondernemers de enquête ingevuld. Het merendeel van de ondernemers (respondenten) geeft aan dat er te weinig parkeerplaatsen zijn op Dillenburgplein en dat zij tevreden zijn over de invoering van de blauwe parkeerzone.

Resultaten bezoekers

126 bezoekers hebben de enquêtes ingevuld. 64 van de bezoekers ervaart geen verandering in de parkeerdruk na de invoering van de blauwe parkeerzone. 54 bezoekers geven aan dat zij de parkeersituatie rustiger vinden. Het merendeel van de bezoekers geeft aan niet vaker naar het plein te komen ook al is het beeld rustiger met parkeren.

Samenvatting resultaten

De invoering van de blauwe parkeerzone heeft er voor gezorgd dat de parkeerdruk op het Dillenburgplein is afgenomen. Hier staan minder lang parkeerders geparkeerd. De parkeerdruk in de omliggende straten is toegenomen. Hierdoor ervaren bewoners parkeerdruk. De winkeliers zijn tevreden met de invoering en de omwonenden zijn ontevreden. De bezoekers geven aan dat het na de invoering van de blauwe parkeerzone rustiger is op het plein. Maar dit zorgt er niet voor dat zij het plein vaker bezoeken.

Naar verwachting heeft de coronacrisis effecten gehad op de uitkomsten van de evaluatie. De resultaten zijn daardoor onvoldoende specifiek om concrete conclusies aan te verbinden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van het Dillenburgplein. Daarin worden er aan de randen van het plein meer parkeerplaatsen aangelegd (voor de bewoners) en op het plein minder parkeerplaatsen (voor de bezoeker). Om deze redenen is besloten de proef te verlengen tot 2022.Herinrichting Dillenburgplein

Op dit moment wordt er gewerkt een ontwerp voor de herinrichting van het Dillenburgplein. Doel van de inrichting is de verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit van het winkelplein te verbeteren . Hierbij zijn verschillende stakeholders zoals winkeliers, bewoners, wijkcentrum en school betrokken. Er is een concept ontwerp. Dit ontwerp moet nog afgestemd worden in de bredere participatie. Naar verwachting zal hierover medio 2021 een besluit worden genomen.