De Reijer: ‘je mag zijn wie je bent’

Wethouder Laurens Franzen en kinderburgemeester Maylin Ouwens hebben op basisschool De Reijer aan de Prinsenstraat de vijf nieuwe basisregels van de school onthuld.

Ze deden dat samen met Kay en Noa van de leerlingenraad, de jongste leerlingen Haley en Jaxon en oudste leerling Muaz. Alle leerlingen van de school waren aanwezig bij het officiële moment.

De vijf basisregels zorgen voor een veilige school en vormen de leidraad van hoe leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar horen om te gaan. Op De Reijer wordt ervan uitgegaan dat een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor een groot deel het resultaat is van veel oefenen. Daarom wordt er op De Reijer veel aandacht besteed aan sociaal-emotioneel leren.

Naast de basisregels is ook het omgangsprotocol vernieuwd. In dit omgangsprotocol wordt be- schreven welke normen en waar- den op De Reijer worden gehanteerd, welk gedrag van kinderen wordt verwacht en hoe gewerkt wordt aan een positieve en veilige sfeer binnen de school.

Na de onthulling zijn de posters met de nieuwe basisregels in de school en in alle groepen opgehangen. Dit vormde het uitgangspunt voor verschillende activiteiten, zoals het schrijven van verhalen en gedichten en het bedenken van toneelstukjes. De vijf basisregels van De Reijer zijn: we werken samen en lossen problemen goed op; we gaan goed met elkaar en met de materialen om; we hebben aandacht voor anderen en zorgen voor elkaar; het is rustig in de klas en in de school; je mag zijn wie je bent.