De Rijsoordse Molen in restauratie

Voorbijgangers hebben het wellicht al gezien, de Rijsoordse Molen aan de Waalweg in Rijsoord staat stevig ingepakt in wit folie, en is al enkele weken niet meer draaiend/ malend te zien.

Achter dit folie wordt door Restauratiewerkplaats Schiedam hard gewerkt om het metselwerk in orde te maken. Het metselwerk van de molen was in slechte staat en menigmaal sloeg het water bij hevige regenval door de muren. Alle voegen worden vervangen en ook slechte stenen worden vervangen door nieuwe ijsselsteentjes.

Ook zullen er aanvullende werkzaamheden plaats moeten vinden aan o.a. de kap om de molen weer goed draaivaardig te maken. Tevens staat er een schilderbeurt gepland.

Deze werkzaamheden kosten veel geld, waarvoor de eigenaar van de molen, stichting De Rijsoordse Molen,  druk bezig is om de financiering rond te krijgen. Stichting De Rijsoordse Molen bestaat uit louter vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud en de exploitatie van de molen. 

Hoewel de onderhoudskosten van de molen voor een deel subsidiabel zijn en hieruit een behoorlijke bijdrage beschikbaar wordt gesteld door het molenfonds van Vereniging de Hollandsche molen en het Prins Bernhard cultuurfonds, is het lastig om de kosten dekkend te krijgen. 

Stichting De Rijsoordse Molen heeft hiertoe een sponsorbord neergezet bij de molen, waar bedrijven, instanties en particulieren een sponsorbordje kunnen aanschaffen voor minimaal €500,00 .

Wanneer bedrijven of particulieren minimaal 500,00 doneren zal men een mooi bordje krijgen op het sponsorbord.

Het sponsorbord


Uiteraard zijn overige donaties ook van harte welkom, om de molen ( één van de laatste van het eiland IJsselmonde) in stand te houden, en de molen in 2022 in goede staat van onderhoud zijn 200e verjaardag te kunnen laten vieren. In de toekomst wil Stichting De Rijsoordse ook een mooi nieuw hek bij de molen neerzetten.

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL27RABO 038.54.55.550 tnv Stichting De Rijsoordse Molen. Stichting De Rijsoordse Molen is als culturele ANBI genoteerd voor de belastingen.

Voor meer informatie over de molen, neem gerust een kijkje op de website rijsoordsemolen.nl, via facebook facebook.com/rijsoordsemolen of stuur een mail naar rijsoordsemolen@live.nl.