“De slechtste oplossing” voor Vlietplein

Gelaten hebben de winkeliers van het Vlietplein kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Driehoek het Zand. “Het gemeentebestuur heeft zich in dit dossier bij herhaling onbetrouwbaar getoond. Dit kan er ook nog wel bij” reageert het bestuur van de winkeliersvereniging.

Schrale troost voor de middenstanders is dat ze op één punt hun gelijk hebben gekregen: de gemeente had in het plan voor Driehoek het Zand rekening moeten houden met de parkeervraag van het Vlietplein. Het college negeerde eerdere besluitvorming hierover en bleef hierin volharden in het verweerschrift naar de Raad van State: “Het plan houdt geen rekening met parkeerplaatsen voor winkelend publiek, omdat we daar geen rekening mee hoeven te houden.”

De winkeliersvereniging deed met succes een beroep op het vertrouwensbeginsel. In 2007 was met een raadbesluit uitgesproken dat er 46 parkeerplaatsen t.b.v. het Vlietplein binnen de Driehoek zouden komen. Dit als compensatie voor de parkeermogelijkheden die aan de andere kant verloren waren gegaan. “We zijn ervan overtuigd dat er voor ons een betere oplossing uit de bus zou gekomen als de gemeente onze claim wél serieus zou hebben genomen. Parkeerplaatsen voor het Vlietplein had één van de uitgangspunten voor het bestemmingsplan voor de Driehoek moeten zijn. Nu is het uitgekomen op de voor ons slechtste oplossing” stelt het bestuurslid Co Snijders.

Zo dichtbij mogelijk
Op de plek waar de winkeliers graag definitieve parkeerplaatsen hadden gezien lag vanaf 2011 een tijdelijke opstelplaats tegenover sporthal Drievliet. De opdracht om parkeerplaatsen nabij het winkelplein terug te brengen was in 2016 nog in beeld in de verkennende notitie voor de ontwikkeling van Driehoek het Zand: Het eerder geconstateerde parkeertekort van 46 parkeerplaatsen verdient een nadere analyse, waarna op basis van een actueel inzicht een oplossing zo dicht mogelijk bij het winkelcentrum gezocht moet worden.”
Dé oplossing had het college een jaar later: sloop van de sporthal zou de parkeerdruk verlichten en een herschikking van parkeerplaatsen mogelijk maken. Daar konden de winkeliers zich helemaal in vinden. “Een oplossing zo dicht mogelijk bij de winkels. Maar het is uitgekomen op parkeerplaatsen zo ver mogelijk van het Vlietplein” concluderen de winkeliers zuur. “De parkeeroplossing voor het winkelcentrum is in rook opgegaan met het raadsbesluit om de sporthal niet te slopen. Het stedenbouwkundig plan voor de Driehoek stond toen al vast. Er is geen rekening met ons gehouden en het gemeentebestuur heeft het ook niet meer willen aanpassen” aldus Snijders.

Vertekend beeld
Tijdens de zitting bij de Raad van State moest de gemeente erkennen dat er dertien plaatsen te kort zijn ten opzichte van de eerder benoemde 46 parkeerplaatsen. Volgens de verdediging van de gemeente mogen dat er nu minder zijn omdat er ingezet wordt op betere fietsfaciliteiten. Bovendien zou uit recent parkeeronderzoek blijken dat er op elk telmoment wel parkeerplaatsen vrij zijn bij het Vlietplein. De winkeliers zijn des duivels dat een in coronatijd (september 2021) gedane parkeertellingen hiervoor zijn ingebracht: “We hebben niet voor niets aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat een parkeeronderzoek met nog beperkingen door corona niet als representatief kan worden beschouwd. Dat dit nu toch is ingebracht als beeld van de dagelijkse werkelijkheid vinden wij onvergefelijk. Een momentopname met een vertekend beeld is nu voor jaren van invloed.”

Dat fietsplaatsen ten koste zouden gaan van parkeervakken verbaasd de winkeliers. “Er is met ons gesproken over meer plekken om de fiets neer te zetten. Dat vinden we een goede ontwikkeling. Maar er is nooit bij gezegd dat we het dan met minder plekken voor auto’s moeten doen.”

Gefrustreerd maakt het bestuur de eindbalans op. “De gemeente had de handtekening gezet voor het aantrekkelijker en zichtbaarder maken van het Vlietplein met daarbij voldoende parkeerplaatsen. Dat daar nu niets van terecht is gekomen mag het huidige college zich aantrekken.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.