Lokaal

De Sociaal Makelaars van Facet Ridderkerk stellen zich voor

Het team van Sociaal Makelaars van Facet Ridderkerk is weer compleet na een lange periode. Er kan verwarring bestaan over wat een Sociaal Makelaar doet; ze verkopen geen huizen, maar richten zich op het mooier maken van de wijken in Ridderkerk en het verbinden van mensen.

Als verbinders in de buurt versterken Sociaal Makelaars de samenleving. Ze zijn op de hoogte van wat er leeft en speelt in de wijk, kennen de voorzieningen, en werken samen met bewoners als oren en ogen van de buurt. Ze ondersteunen bewoners en initiatieven, en werken samen met organisaties zoals de gemeente Ridderkerk, Wooncompas en andere maatschappelijke organisaties.

Sociaal Makelaars stimuleren iedereen om iets voor elkaar te betekenen, bevorderen samenwerking tussen inwoners, professionals en organisaties, en zetten bewoners in hun kracht. Ze slaan bruggen, signaleren, adviseren, ondersteunen, bemiddelen en stimuleren, met als doel de verbinding in de wijk te bevorderen.

Drie Sociaal Makelaars zijn aanspreekpunten voor verschillende wijken: Eveline Freling voor Bolnes, Slikkerveer en Oost; Suat Tas voor Drievliet/’t Zand, Oostendam en Rijsoord; en Yolanda Hekkert voor West en Centrum. Ze helpen mensen die zelf moeite hebben met het vinden van hun weg, voeren gesprekken met inwoners, brengen hen in contact met de juiste personen en organisaties, en ondersteunen bij het maken van nieuwe contacten en soms vriendschappen.

Sociaal Makelaars bieden een luisterend oor, helpen bij het verhelderen van vragen en zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning in diverse zaken zoals het vergroten van sociale contacten, vragen over welzijn, activiteiten in de wijk, taal- en briefbegrip, ideeën voor de wijk, kansen voor samenwerking en vrijwilligerswerk.

Voor informatie, vragen of ideeën kan contact opgenomen worden met de Sociaal Makelaars via sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl. Inwoners worden aangemoedigd hun stem te laten horen; het is hun wijk. De Facebookpagina Sociaal Makelaars Facet biedt informatie over activiteiten en spreekuren.