Lokaal

Deelnemers gezocht voor groot onderzoek naar koopgedrag

Mensen winkelen steeds vaker online. Daardoor veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen en is er leegstand. Om een zo aantrekkelijk en compleet mogelijk centrum en winkelaanbod te behouden, wordt regelmatig onderzoek gedaan naar koopgedrag. Begin september start in de Randstad een grootschalig onderzoek. Ook inwoners van Ridderkerk worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

Begin september ontvangen verschillende inwoners een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen.

Heeft u geen brief gekregen, maar wilt u ook meedoen? U kunt de vragenlijst vanaf 21 september invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018. Onder alle deelnemers worden vijftig cadeaubonnen van € 25,- verloot. Dit onderzoek wordt op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Net als in 2016 brengt het onderzoek in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.