Derde ontsluiting Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard) broodnodig

In aanvulling op de eerdere berichtgeving van 23 september 2021, communiceert het bestuur van VBO Fresh Port haar unanieme stellingname aangaande de ontsluiting van Dutch Fresh Port. Tijdens de meest recente bestuursvergadering is vastgesteld dat het standpunt van VBO Fresh Port onveranderd is: “Onze visie was ten tijde van de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard dat een derde ontsluiting onontbeerlijk is. Dit is wat ons betreft onveranderd”.

Er zijn afspraken gemaakt (tot 40% uitgifte van de grond) over de renovatie van de IJsselmondse knoop, welke eerst gerealiseerd moest worden, alvorens de rest van de grond uitgegeven mocht worden. Dit is/was niet gerelateerd aan de aanleg van de derde ontsluiting; die was weer afhankelijk van het feit dat nut en noodzaak eerst bewezen moet worden. Hetgeen inmiddels door de diverse rapporten aangetoond is.

VBO Fresh Port verzoekt daarom aan de uitvoerende instanties dit subiet op te pakken: “Ons bereiken signalen dat huidige gebruikers schade lijden en (potentiële) kopers met argusogen de ontwikkelingen (lees vertraging) gadeslaan. De doorstroming van het verkeer is tevens van direct belang voor de overige weggebruikers en inwoners van de regio. De te kiezen route is een zaak van de politiek, waar inmiddels kennis is vergaard met de diverse studies en rapporten. Als ondernemers rappelleren wij nu op de noodzakelijke derde ontsluiting. Dit bestuursstandpunt is gedeeld met de leden, ten behoeve van een zo groot mogelijk draagvlak.”

VBO Fresh Port is een ondernemersvereniging waar ca. 10% van de bedrijven uit het verzorgingsgebied bij is aangesloten. “Onze leden bevinden zich in alle segmenten, van klein- tot grootbedrijf. Hiermee is de ondernemersvereniging een goede afspiegeling van de actieve bedrijven.”

Samen met haar leden wil VBO Fresh Port bereiken dat er een goed ondernemersklimaat is met een sterke lokale economie, en een degelijk agrofoodcluster met spin-off voor het overige bedrijfsleven. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid voor de inwoners.