Deze week start werkzaamheden IJsselmondse Knoop

De reconstructie van de IJsselmondse Knoop gaat deze week beginnen. Tanja de Jonge, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR), slaat vrijdag 22 oktober 2021 de ceremoniële eerste paal. Daarmee opent ze officieel de grootschalige werkzaamheden die ongeveer anderhalf jaar gaan duren.

De reconstructie is nodig voor een betere, vlotte bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Dutch Fresh Port en Cornelisland. Dankzij de aanleg van twee fietsonderdoorgangen hebben de fietsers straks vrij baan en ontstaat er meer veiligheid voor alle weggebruikers.

Heien

Deze week begint aannemer KWS in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) met de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. De bouwwerkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar.

Vanaf woensdag 20 oktober wordt een heistelling aangevoerd en opgebouwd. Met 116 heipalen wordt het eerste deel van de aan te leggen fietsonderdoorgang onder de Verbindingsweg gefundeerd. Naar verwachting wordt donderdag 21 oktober gestart met heien en de heiwerkzaamheden duren ongeveer vier weken. Daarnaast legt KWS deze week, buiten de spitsuren, een geasfalteerde uitvoegstrook aan van de Verbindingsweg naar het bouwterrein van KWS (in de richting van Ridderkerk).

Vrijdag 22 oktober bouwen ze de keet waar de wegwerkers tijdens hun pauze kunnen verblijven.

Hinder beperken

Hoewel de GRNR en de aannemer overlast van de werkzaamheden, op welke manier dan ook, zoveel mogelijk proberen te beperken, kan die niet altijd worden voorkomen. De heiwerkzaamheden kunnen geluidsoverlast en trillingshinder veroorzaken. Tijdens het heien kan dan ook enige overlast van geluid en/of trillingen worden ervaren door omwonenden en bedrijven in de nabije omgeving. Hierover zijn omwonenden en bedrijven geïnformeerd. De heiwerkzaamheden wordt uitgevoerd binnen de regulier toegestane werktijden tussen 07.00 en 19.00 uur.

Informatie over werkzaamheden op website en in nieuwsbrief

Informatie over de werkzaamheden en de planning wordt geplaatst op de website www.nieuwreijerwaard.eu. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de GRNR door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu met als onderwerp

‘Nieuwsbrief ontvangen’ (of aanmelden via de website). Ook via twitter (@GRNReijerwaard) zijn de werkzaamheden te volgen.

Inloopspreekuur

Buurtbewoners of andere belangstellenden kunnen vanaf woensdag 20 oktober wekelijks binnenlopen in de keet met vragen of opmerkingen tijdens het inloopspreekuur. Zij kunnen hiervoor terecht op Voorweg 25 op woensdagen tussen 12.30 uur en 13.30 uur.