Digitale enquête over verkeersveiligheid

Gemeente Ridderkerk roept inwoners op om via de digitale enquête ‘Prikker op de Kaart’ verkeersonveilige situaties en andere verkeersknelpunten door te geven. Met de uitkomst van de enquête wil de gemeente de verkeersveiligheid in kaart brengen en verbeteren.

Inwoners kunnen tot en met 11 oktober op een digitale kaart aangeven welke punten in de wijk of buurt als verkeersonveilig worden ervaren, en waarom. Waar rijden de auto’s te hard? Is er sprake van een onduidelijke voorrangssituatie?

Waardevol

In ons land komt er tweemaal per dag iemand niet thuis uit het verkeer. Jaarlijks raken ruim 21.000 mensen ernstig gewond in het verkeer. Voor hen verandert het leven permanent. Daarom hecht wethouder Peter Meij (Verkeer) veel waarde aan het onderzoek. ,,De gemeente neemt allerlei maatregelen, maar verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Inwoners kunnen ons daarbij goed helpen. Zij kennen als geen ander de verkeerssituaties in hun straat of buurt. Ze kunnen ons precies vertellen waarom een bepaalde situatie als een knelpunt wordt ervaren. Die informatie halen we met deze digitale enquête graag op.’’

De digitale enquête ‘Prikker op de Kaart’ is te vinden op de website https://verkeersenquete.nl/v/ridderkerk. Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marleen Bellaart-Schelling via m.bellaart@ridderkerk.nl of (0180) 451 449.

Foto: Gemeente Ridderkerk