Discovery College ontdekt beheer & onderhoud

In de openbare ruimte is er op het gebied van groen veel te doen. Snoeien, scheren, gras maaien, bladblazen. De afdeling beheer en onderhoud van de gemeente krijgt hierbij dit jaar weer steun van leerlingen van het Discovery College van Yulius.

Zij lopen drie maanden stage en krijgen allerlei taken. Ronald Schrijvers en Danny Valstar begeleiden de groep namens de gemeente. ,,Als gemeente is het belangrijk je ook op sociaal vlak in te zetten. Wij werken bijvoorbeeld met Raad voor de Kinderbescherming, bureau Halt en dus ook het Discovery College’’, vertelt Ronald Schrijvers.

Waardevolle aanvulling

,,Het blijft bijzonder deze speciale doelgroepen te begeleiden en ze te laten snuffelen aan ons werk. Je ziet ze steeds beter worden én een voorkeur voor bepaalde werkzaamheden krijgen. Daar proberen we rekening mee te houden. Sommigen zouden op termijn echt waardevolle aanvullingen voor ons team kunnen zijn.”

Lekker buiten

De jongeren, allemaal in de leeftijd van 13-14 jaar, hebben plezier in het werken met de apparaten en houden rekening met de veilig- heidsvoorschriften. Naast speciale werkkleding hebben zij ook handschoenen en gehoorbescherming. Ze regelen dit zelf en wijzen elkaar erop als iemand dit niet doet. ,,Je moet altijd op blijven letten, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom zijn er ook altijd begeleiders vanuit het Discovery College aanwezig”, aldus Danny Valstar.

Foto: Gemeente Ridderkerk