Lokaal

Dit jaar geen precariobelasting in Ridderkerk

Aan het begin van de raadsvergadering op donderdag 18 maart 2021 werd een motie ingediend door de PvdA, samen met VVD, SGP, 18+ en de leden van Vliet en Kloos van EVR.

Deze motie heeft als onderwerp dat het college gevraagd wordt de precariobelasting in 2021 niet te heffen om de lokale ondernemers een klein beetje te ondersteunen.  Ook werd vorig jaar deze belasting al niet geheven om dezelfde reden.

Heeft een bedrijf een terras, luifel, vlag of bouwmaterialen? En staan of liggen deze spullen op grond van de gemeente? Of hangen ze er boven? Dan betaalt de ondernemer een vergoeding voor het gebruik van de grond van gemeente Ridderkerk. Dit heet precariobelasting.

Bovendien werd door de SGP gevraagd om deze belasting ook op voorhand voor 2022 niet te heffen in voorbereiding op het feit dat deze belasting in 2023 definitief gaat verdwijnen. Op dit voorstel van de SGP is niet door het college gereageerd.

Het college gaf aan dat ook zijzelf al met een voorstel wilde gaan komen om de precariobelasting niet te heffen over 2021 en dat deze motie dus perfect op tijd is. De motie is unaniem aangenomen.

Door Eric Harreman

Opnieuw geen precario voor Ridderkerkse ondernemers

Net als vorig jaar hoeven Ridderkerkse ondernemers en instellingen ook dit jaar geen precariobelasting te betalen. Dat is de belasting die bijvoorbeeld horeca-ondernemers betalen om een terras te mogen inrichten op grond van de gemeente.


Vorig jaar besloot het college voor de eerste keer de precariobelasting te schrappen. De gemeenteraad nam op 18 maart j.l. een motie aan om dat dit jaar weer te doen. Door de coronacrisis zijn met name veel horeca-ondernemers zwaar getroffen. Hun omzet is gekelderd sinds op 15 maart 2020 de horeca dicht moest en er sindsdien voor deze branche strenge coronaregels gelden.

,,Hier en daar zijn er wat versoepelingen geweest, maar de geleden schade blijft enorm”, aldus de wethouders Henk van Os (economie) en Marco Oosterwijk (financiën). ,,Met het niet innen van de precariobelasting willen we opnieuw een steentje bijdragen aan het op de been houden van onze bedrijven.”

Het college nam het afgelopen jaar meer besluiten om de pijn van de coronacrisis te verzachten. Bedrijven kregen uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen. Sportverenigingen hoefden geen huur voor gemeentelijke sportaccommodaties te betalen. Er kwam een subsidieregeling voor vastgoedeigenaren om huurverlaging of kwijtschelding te stimuleren. En bij het kabinet werd aan de bel getrokken om aandacht te vragen voor ondernemers die tussen wal en schip van alle steunpakketten vallen.