Lokaal

Donaties gevraagd voor stichting Help Eens Een Handje

De voorbereidingen voor de door Help Eens Een Handje te organiseren evenementen in het jaar 2019 zijn in volle gang.

Evenementen

In samenwerking met de supportersvereniging van de v.v. “Rijsoord” zal op 2 maart 2019 het winterfeest voorverstandelijk gehandicapten plaatsvinden.

Gevolgd door de 23ste truckerstocht op zaterdag, 27 april 2019 met ruim 90 vrachtwagens en trucks beschikbaar gesteld door de Ridderkerkse transportwereld.

De stichting Help Eens Een Handje heeft ook het voornemen, om in samenwerking met Karaat, een mantelzorgdagjeuit met de werkende mantelzorgers van Ridderkerk te organiseren.

Donaties

Al deze evenementen eisen een scherpe organisatie waarbij de hulp van 100 vrijwilligers onontbeerlijk is. De stichting Help Eens Een Handje kan deze evenementen alleen organiseren met donaties van het bedrijfsleven en de Ridderkerkse bevolking. Voor de laatste groep kunnen donaties worden gestort met een minimum van €. 10,00 per jaar. Onze bankrekening is NL83RABO0355404427.

Help Eens Een Handje. Wij helpen waar nodig.
Voor info www.helpeenseenhandje.nl