Draak Sint Jorisplein veilig opgeslagen

Goed nieuws: speeltoestel De Draak in het centrum verdwijnt niet. Er wordt gekeken hoe de draak in het nieuwe centrum terug kan komen.

De Draak is een markant element op het plein en zal door veel Ridderkerkers worden gemist. Er wordt gekeken of hij op een veilige manier kan terugkomen in het Centrumplan. In dat plan wordt een centrum ontwikkeld dat klaar is voor de toekomst, waar het fijn is om naartoe te komen en verblijven en waar meer is dan alleen winkels. In deel 2 van dit plan is de ontwikkeling van het Sint Jorisplein aan de beurt.

Versleten

De Draak staat al vele jaren vlakbij de ingang van Ridderhof 1 en 2. Doordat er veel gebruik wordt gemaakt van het speeltoestel is de bovenlaag versleten. Dat levert het gevaar op dat spelende kinderen gewond raken door splinters of losgeraakte stukjes glasvezel. Omdat het toestel niet meer voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, heeft de gemeente besloten het toestel te laten verwijderen.

Glijbaan

Het speeltoestel wordt veilig opgeslagen. Op het plein komt er een bordje met daar de geschiedenis van de draak. Er zal tijdelijk een nieuwe glijbaan voor het oude speeltoestel in de plaats komen. Die wordt voorzien van leuningen met een drakenkop, zodat de draak toch een beetje behouden blijft op het plein. Naar verwachting wordt dit nieuwe speeltoestel in het voorjaar geplaatst.