Lokaal

Druk jaar voor brandweerpost Ridderkerk

De vrijwilligers van de brandweerpost Ridderkerk hebben een druk jaar achter de rug. Op oudejaarsavond ging de pieper voor de 406e keer. Bijna 50 keer meer dan in 2022. Inmiddels staat in 2024 de teller alweer op 6.

Bijna zeventig keer werd een beroep op de brandweer gedaan om de ambulancedienst te assisteren. Meer dan de helft hiervan betrof een reanimatiemelding. De piepers gingen ongeveer honderddertig keer voor een hulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een (water)ongeval, een liftopsluiting, een dier in nood, een stormschade of een wateroverlast. De stijging van het aantal uitrukken is met name te zien in de categorie brandmeldingen(166). Hier werd ongeveer vijftig keer meer voor uitgerukt dan in 2022. In Ridderkerk werden diverse forse woningbranden bestreden maar ook buiten de gemeente werd geassisteerd. Zo kende het korps in september een drukke week toen ze dagenlang waren ingezet bij een hardnekkige brand bij de AVR in de Botlek en vervolgens bij een grote brand in een woonboerderij aan de Pascalweg in Rotterdam-Lombardijen. Ook is regionaal weer regelmatig bijstand verleend met de haak-armvoertuigen en de slagkracht tankautospuit. Zo werd in Rotterdam-Centrum bijstand verleend bij een heftig schietincident in het EMC en tijdens storm Ciarán. Daartegenover waren ook incidenten binnen de gemeente grenzen die door andere posten werden afgehandeld. Zeker 66 keer kwamen voertuigen van posten uit de omgeving naar Ridderkerk.  

Vorig jaar hebben enkele vrijwilligers afscheid genomen maar konden er ook vier aspiranten verwelkomd worden. Eén van hen is inmiddels begonnen aan de opleiding, de andere drie starten hier begin 2024 mee. Daarnaast lopen nog een aantal geïnteresseerden een inkijkstage op de oefenavonden om kennis te maken met het veelzijdige brandweer vak. Post Ridderkerk is blij met deze serieuze interesse in het teamwork wat wordt geleverd voor de Ridderkerkse gemeenschap. Dat het brandweerwerk een mooi vak is blijkt uit het feit dat de meeste vrijwilligers lange dienstverbanden hebben binnen het korps. Als ze dan uiteindelijk met brandweerpensioen gaan worden ze opgenomen in de club van oud gedienden. Zo kan op een mooie manier afscheid genomen worden van het vak en de collegae en blijft de binding met de post bestaan.

Ook kan teruggekeken worden op een succesvolle oliebollenactie voor het Sophia Kinderziekenhuis. Er werden 5.000 oliebollen verkocht en de netto-opbrengst bedroeg € 2.740. Als laatste kan natuurlijk niet gemist worden dat de nieuwe tankautospuit inmiddels zijn diensten ruim heeft bewezen na ingebruikname afgelopen jaar.