Drukke tijden voor de strooidienst in Ridderkerk

Na een intensief weekend voor de strooidienst van Ridderkerk, gaat het nu flink vriezen. Hierdoor zal het strooizout minder goed werken. Strooizout werkt namelijk het best rond het vriespunt. Onder de -7 graden neemt de werking af. De wegen kunnen dus nog glad worden/zijn. Wees alert!

Gelukkig is de voorraad strooizout in Ridderkerk nog ruim voldoende om de winterdagen door te komen.

In 2018 werd gestart met de nieuwbouw van een nieuwe zoutloods met kantinefaciliteit aan de Kolenbranderstraat 3 te Ridderkerk. Vanuit dit gebouw wordt de gladheid op de wegen binnen Ridderkerk bestreden.

Het gebouw is samengesteld met duurzame en zoutbestendige materialen. Het gebouw is geheel gasloos, de warmtepomp werkt op elektriciteit, die deels wordt opgewekt door zonnepanelen.

Wanneer wordt er gestrooid ?

 • Als er gladheid wordt verwacht. Dit noemen we preventief strooien.
 • Als het voor een langere periode glad is.
 • Als de sneeuw blijft liggen.
 • Bij acute gladheid wordt binnen een half uur na de melding gestart.
 • Binnen 3 uur zijn de strooiroutes gestrooid. Onvoorziene omstandigheden zijn voorbehouden.

Waar wordt gestrooid ?

 • Alle hoofdwegen, doorgaande wegen en doorgaande fietspaden.
 • De wegen naar middelbare scholen en verzorgingstehuizen.
 • Het terrein voor de brandweerkazerne.
 • Medewerkers strooien met de hand de fietsdoorsteken, bromfietsdoorsteken die op de rijbaan uitkomen, ponton Waterbus, rondom het gemeentehuis en belangrijke locaties waar geen ruimte is voor een voertuig.
 • Is het voor een langere periode glad of blijft sneeuw liggen? Dan wordt er gestrooid / sneeuw geschoven op de volgende locaties: verzorgingstehuizen, bushaltes, dijktrappen, dokterspraktijken, fietsenstallingen, invalide parkeerplaatsen, rondom scholen, winkelcentra inclusief parkeerautomaten.

Rotterdamse weg wordt gestrooid door het Waterschap Hollandse Delta

Waar wordt niet gestrooid?

 • Trottoirs.
 • Wegen buiten de bebouwde kom. Het Waterschap Hollandse Delta zorgt hiervoor. Hieronder vallen: Rotterdamseweg (inclusief fietspaden), Pruimendijk (het gedeelte buiten de bebouwde kom), Oostmolendijk, Hogeweg, Kruisweg.
 • Bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard.