Echt voor Ridderkerk sponsort reanimatiecursus in elke wijk

In 2015 en 2016 stelde het raadslid mevrouw Cora van Vliet al raadsvragen aan de burgemeester over deelname aan het oproepsysteem van Hartveilig Wonen (inmiddels Hartslag nu). Daar wilde het college destijds nog niets van weten. Inmiddels maakt Ridderkerk wel gebruik van dit oproepsysteem, waarbij getrainde Ridderkerkers opgeroepen kunnen worden voor het reanimeren van slachtoffers en/of het halen van een AED in hun directe omgeving.

Belang voor inwoners

Echt voor Ridderkerk is groot voorstander van het hebben van voldoende AED’s en hulpverleners in Ridderkerk om een reanimatie te kunnen uitvoeren. Dit in het belang van onze inwoners. Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Burgerhulpverleners zijn een belangrijke toevoeging op de professionele hulpverlening door brandweer- en ambulancepersoneel, omdat zij sneller ter plaatse kunnen zijn.

In de raad is al meerdere malen om ondersteuning voor AED’s gevraagd. Tot op heden is er in het collegeprogramma alleen een inventarisatie van AED’s opgenomen. Dat gaat Echt voor Ridderkerk nog niet ver genoeg.

Echt voor Ridderkerk sponsort reanimatiecursus

Om te zorgen dat er sowieso voldoende vrijwilligers zijn die kunnen en willen reanimeren, sponsort Echt voor Ridderkerk de komende twee jaar elke maand (behoudens de zomermaand augustus) in een wijk van Ridderkerk een reanimatiecursus. Per wijk kunnen er maximaal 12 deelnemers gratis deelnemen aan de reanimatiecursus. Deze cursussen worden gegeven door goed opgeleide en gecertificeerde instructeurs. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat waarmee zij kunnen aantonen een volwaardige reanimatiecursus goed te hebben afgerond.

Cursusinformatie

De eerste cursus start op maandagavond 3 februari aanstaande en vindt plaats in het Gemeentehuis, locatie ’t Gilde, kamer 3.01. Op deze locatie vindt de  training plaats tussen 18.00 en 22.00 uur.

De tweede cursus is voor inwoners van wijk ’t Zand. Deze vindt plaats op 9 maart a.s. in De Fuik en start om 18.30 uur. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en fysiek in staat te zijn om op beide knieën te zitten. Informatie en het volledige programma is terug te vinden op de website van Echt voor Ridderkerk: www.echtvoorridderkerk.nu. Binnenkort staat daar ook de rest van de jaarkalender op.

Contact opnemen
Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Cora van Vliet via telefoonnummer 06 5516 8311 of via e-mail op cora.vanvliet@echtvoorridderkerk.nu of kijk op www.echtvoorridderkerk.nu