Lokaal

Ecologisch beheerde berm tot bloei

Het duurde even voordat de bloemen in bermen de kop opstaken. Dat kwam door de droogte in mei, maar nu zijn ze er. De gemeente Ridderkerk maakt ecologisch vriendelijke bermen en die staan nu volop in bloei. Dit betekent dat het er voor insecten en andere kleine dieren goed toeven is.

Onder meer aan de Populierenlaan is een brede strook bloemenpracht te bewonderen. Met een bord staat aangegeven dat de gemeente hier zorgt voor de bijen en vlinders. Ridderkerk wil zorgen voor meer diervriendelijk groen. Door minder te gaan maaien en op verschillende plekken bloembollenmengsels aan te planten.

Het mengsel bestaat uit maar liefst 28 soorten, zoals knoopkruid, witte klaver, gele morgenster, kattedoorn en muskuskaasjeskruid. Bijen, andere insecten en vogels krijgen zo meer nestmogelijkheden. Het maaisel blijft enkele dagen liggen, zodat insecten beschut zijn, zich kunnen voortplanten en zaadjes op de grond kunnen vallen.

Dit wordt gedaan omdat insecten het moeilijk hebben. Ze hebben weinig mogelijkheden om te schuilen en worden door pesticiden in de landbouw opgejaagd. Ook wordt steeds vaker bloeiende beplanting in tuinen vervangen door tegels, terwijl insecten de bloeiers juist nodig hebben om te overleven.

En dat terwijl bijen heel belangrijk zijn voor ons voedsel. Tachtig procent van onze eetbare gewassen wordt bevrucht via bestuiving door bijen. Ook andere insecten hebben een functie, als voedsel of schoonmakers van de natuur. De gemeente Ridderkerk probeert hen als dank weer wat plekken te geven waar ze zich thuis voelen.

Bron: Gemeente Ridderkerk