Lokaal

Een burenapp verbindt… voor Oekraïne

De beelden die ons bereiken uit Oekraïne kan niemand onberoerd laten. Waar wij ons soms om zaken druk maken en al snel menen, dat onze vrijheden worden ingeperkt, zien wij op een afstand van ons, die wij gemakkelijk voor een vakantiebezoek afleggen, zoveel menselijke ellende en onvrijheid. Het moeten achterlaten van huis en haard en geliefden en te vluchten naar alles wat beter is dan te blijven in je vertrouwde omgeving.

Het is voor ons ondenkbaar dat wij dit in ons vrije landje zouden meemaken. Gelukkig zien we overal in het land initiatieven, die op velerlei wijze de mensen in Oekraïne willen helpen.

Zo ook in de Meerkoet in Ridderkerk Drievliet, waar één oproep in de burenapp zorgde voor een inzameling van alle mogelijke bruikbare producten voor de mensen daar.