Lokaal

Een nieuw gezicht bij Buurtbemiddeling

Misschien heb jij er nog nooit mee te maken gehad: Buurtbemiddeling. Wat fijn is dat! Als je gewoon in alle rust van je eigen stek kan genieten. Als je fijne buren hebt met wie je op goede voet leeft. Of dit nu betekent dat je regelmatig bij elkaar over de vloer komt of dat je elkaar –ondanks verschillende leefgewoonten- kunt respecteren. Helaas gaat dat niet altijd goed. Soms groeien irritaties uit tot ogenschijnlijk onoplosbare situaties. 

Facet Ridderkerk (voorheen Welzijn Ridderkerk) biedt al jaren ondersteuning bij burenruzies. De betrokken buurtbemiddelaars zetten zich belangeloos in om bewoners op professionele, neutrale wijze te helpen bij een (dreigend) conflict. De coördinatie van Buurtbemiddeling lag altijd bij Ria Shahzad, die er vanaf de start bij betrokken is. De laatste jaren zijn de werkzaamheden uitgebreid naar Albrandswaard, waardoor er ruimte kwam voor een tweede coördinator. Laura van der Heide (staat op de foto als vierde van links), die als vrijwilliger al enige tijd betrokken was bij de organisatie, zal zich vanaf heden samen met Ria inzetten om inwoners van Ridderkerk en Albrandswaard te ‘ont-ruziën’.

Buurtbemiddeling is er niet alleen voor knallende ruzies. Integendeel! Het is beter om in een vroeg stadium in gesprek te gaan over een verslechterde relatie met jouw buren. Voor advies of aanmelden kunt je terecht bij Ria of Laura via 0180 – 763 908 of buurtbemiddeling@facetridderkerk.nl.