Een (veilige) haven voor vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog in de Oekraïne zijn er miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Zij worden tijdelijk op allerlei manieren en plaatsen opgevangen in de omliggende landen. Naar aanleiding van deze bizarre situatie ontstond ook binnen Ridderkerk een mooi initiatief.

Dit initiatief komt voort uit ervaringen die zijn opgedaan met de opvang van vluchtelingen op de  asielboot die de afgelopen maanden in de haven van Ridderkerk heeft gelegen. Het vertrek van de asielboot op 1 februari jl. ging de vele zeer betrokken vrijwilligers aan het hart. Wat hadden ze met elkaar graag de schouders gezet onder een duurzaam verblijf van deze groep zeer kwetsbare mensen.

Om ook in de toekomst iets te mogen betekenen voor de naaste in nood werd er door Esther Huijser in Ridderkerk uitgekeken naar een geschikte locatie waar noodopvang aan vluchtelingen uit Syrië en Jemen mogelijk zou zijn. Hierbij viel het oog op het pand van de voormalige fietsenwinkel Jan Verschoor aan de Havenstraat. Dit pand bleek gedeeltelijk leeg te komen door de verhuizing van de Fietsvoordeelshop. Nadat het plan uit de doeken werd gedaan, waren de eigenaren van het pand meteen zeer enthousiast om de vrije ruimte in de nabije toekomst beschikbaar te stellen voor vluchtelingenopvang. En zo ging er een eerste schrijven uit naar de Gemeente Ridderkerk om dit initiatief onder de aandacht te brengen. Het vervolg was een verkennend gesprek met de gemeente.

Maar, twee dagen nadat er een gesprek met de wethouder van de gemeente Ridderkerk plaatsvond over deze vluchtelingenopvang, brak de oorlog in de Oekraïne uit. De enorme vluchtelingenstroom die op gang kwam raakte de initiatiefnemers die zich geroepen voelden om de aanvankelijke plannen te wijzigen en een plan uit te werken voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Dit maakten zij kenbaar bij de gemeente, waarna de volgende dag de burgemeester en wethouder ter plaatse waren om te luisteren naar de plannen in deze. Zij onderkenden het probleem van de vluchtelingenstroom die in aantocht was en waardeerden het genomen initiatief enorm. Deze signalen waren voldoende om verder door te pakken en er werd een stuurgroep gevormd om alles in gereedheid te brengen voor de noodopvang van de vluchtelingen.

Het pand werd binnen no-time ontruimt en binnen enkele dagen werden er met behulp van zeer veel vrijwilligers wanden, bedden en sanitair aangeschaft ten einde te kunnen voorzien in Bed, Bad & Brood.

De afgelopen week werd er bijna 24 uur per dag doorgewerkt om alles zo snel mogelijk te realiseren! Door grote saamhorigheid en verbinding, met allemaal hetzelfde doel voor ogen, is dat ook gelukt. De drijfveer van de initiatiefnemers is de Bijbelse opdracht om de naaste lief te hebben! Het is bijzonder om te ervaren hoe Ridderkerkse bedrijven en particulieren zich inzetten door middel van sponsoring en het gratis ter beschikking stellen van goederen en diensten. Van een ontbijt tot waterkranen, speeltoestellen, picknicktafels enz. In combinatie met de noodopvang worden er vanuit een aantal kerken binnen Ridderkerk hulpgoederen ingezameld. Ook hebben zich in korte tijd meer dan 150 vrijwilligers aangemeld!

Vanzelfsprekend wordt er nog steeds nauw samengewerkt met de gemeente Ridderkerk. De afgelopen week zijn de eerste vluchtelingen aangekomen in noodopvang ‘De Haven’.Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u deze volgen via: www.noodopvangdehavenridderkerk.nl.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.