Eenmalige energietoeslag voor minima in 2022

De eenmalige energietoeslag 2022 is verhoogd naar 800 euro per huishouden. Hieronder is te lezen wie de energietoeslag automatisch krijgt en hoe dit gaat wie de energietoeslag niet automatisch krijgt maar wel kan aanvragen.

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?

  • Als u vanaf 1 januari 2022 (of later in het jaar) een uitkering Participatiewet, Ioaw, Ioaz of Bbz2004 krijgt
  • Als u vanaf 1 januari 2022 (of later in het jaar) een toekenning heeft voor de regeling Meedoen of voor bijzondere bijstand

Hoort u hierbij? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. De gemeente stuurt u hierover een brief. U krijgt de toeslag op uw bankrekening in de maand april. Krijgt u later dit jaar een uitkering Participatiewet, IOAW of Bbz2004? Dan bekijkt de gemeente bij uw aanvraag meteen of u ook de energietoeslag kunt krijgen. U hoeft de energietoeslag dan niet apart aan te vragen.

  • Als u Aanvullende Inkomensondersteuning voor ouderen (AIO uitkering) via de Sociale Verzekeringsbank krijgt

Hoort u bij deze groep? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. Wij sturen u hierover een brief. U krijgt de toeslag op uw bankrekening als we uw gegevens hebben gekregen van de Sociale Verzekeringsbank. We hopen u te kunnen betalen in de maand april of de maand mei.

Ontvangen van de energietoeslag

De gemeente moet veel betalingen doen. Daardoor wordt niet iedereen tegelijk uitbetaald. Het kan dus voorkomen dat een bekende van u de toeslag al heeft ontvangen en u nog niet.

Wie krijgt de energietoeslag niet automatisch maar kan deze wel aanvragen?

  • Als u een laag inkomen heeft, maar u hoort niet bij de groepen die hierboven zijn genoemd
  • Als u in 2021 een toekenning had voor de regeling Meedoen of voor bijzondere bijstand, maar in 2022 (nog) niet

U kunt de energietoeslag binnenkort aanvragen. De gemeente kan nog niet precies zeggen wanneer. Zij informeren u daarover via hun website en via de gemeentepagina De Blauwkai in De Combinatie.