Eerste CO-certificaat voor Jaap van Galen

Technisch installatiebedrijf Jaap van Galen voldoet als eerste kleine bedrijf in Nederland aan de nieuwe Kiwa-richtlijn BRL K25000. “De grote landelijk opererende installatiebedrijven hebben dit traject ook doorlopen. “Ik ben nu de eerste kleine ondernemer die voldoet aan alle eisen” weet Jaap van Galen van het Ridderkerkse eenmansbedrijf.

Installatiebedrijven moeten met ingang van 1 april 2022 gecertificeerd zijn om werkzaamheden aan gasinstallaties te mogen verrichten. Deze verplichte CO-certificering, ook wel Gasketelwet genoemd, moet het aantal door koolmonoxide veroorzaakte ongelukken terugdringen. “Wie volgend jaar niet over de juiste papieren beschikt mag met zijn handen niet meer aan een gasinstallatie komen. De wet hiervoor is vanaf 1 oktober van kracht. Tot 1 april is er een overgangstermijn om bedrijven de kans te geven om aan alle eisen te voldoen” licht Van Galen toe.

“Dat laatste is geen sinecure. De Ridderkerkse installateur moest zelf flink aandringen om het traject hiervoor te kunnen doorlopen. “Mijn echtgenote heeft er flink achteraangezeten. Zij is alle instanties blijven bellen om aan de vereiste certificering te kunnen beginnen. De officiële certificeringsbedrijven waren er ook nog niet klaar voor.”

Jaap van Galen kon uiteindelijk in zee met Qvox, dat een handboek voor de Kiwa-certificering opstelde. Een appeltje-eitje was het voor de installateur zeker niet. “Het betekende letterlijk dat ik hiervoor de noodzakelijke papieren opnieuw moest behalen” vertelt de Ridderkerker, die in 2004 zijn bedrijf als eenmanszaak begon. De  onder andere bij Smit Slikkerveer/Holec en een groot Ridderkerks installatiebedrijf geschoolde installateur moest opnieuw slagen voor onder meer het Bewijs van Vakmanschap CO, keurmerk OKCV en het veiligheidscertificaat VCA.

“Ik ben nu als eerste eenmanszaak gecertificeerd. Om dat predikaat te behouden moet je aan de eisen blijven voldoen. Er wordt vanaf volgend jaar drie keer per jaar streekproeven gedaan na werkzaamheden die je heb verricht. De nieuwe wet vraagt echt om professionals” aldus Van Galen.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.