Lokaal

Eerste gratis bomen bezorgd

Het Zand en Slikkerveer zijn vele bomen rijker. Er zijn de afgelopen weken 237 bomen aangevraagd. Maandag werd de eerste bezorgd.

Wethouder Peter Meij overhandigde de boom aan meneer Buis. Zo werken we aan een groener Ridderkerk. Een van de ambities van de Groenvisie is het groene karakter van Ridderkerk in stand houden en waar mogelijk uitbreiden. Groen zorgt voor een gezonder klimaat. Minder verharding zorgt ervoor dat regenwater beter weg kan. Groen is ook goed voor vogels en insecten, zuivert fijnstof uit de lucht en geeft zuurstof af.

De animo voor de actie was opnieuw groot: er werden 237 bomen aangevraagd. Zo werden er de afgelopen jaren via de gratis bomenactie bijna duizend extra bomen gepland in Ridderkerk. De eerder geplante bomen zijn al flink gegroeid. De aanvragers zijn enthousiast. De bomen zijn in Het Zand ook erg welkom. Daar zijn veel huizen net opgeleverd en moeten de tuinen nog worden ingericht. Zo maken de nieuwe bewoners een groene start met hun tuin.

Leverancier Bloemenjungle bezorgt de bestelde bomen deze week. Aanvragers krijgen een plantinstructie bij hun elstar-appelboom, gewone lijsterbes, bolvormige zilverlinde, sierkers of valse christusdoorn. De gemeente wil de actie volgend jaar weer houden in een andere wijk.

Foto: Gemeente Ridderkerk