Lokaal

Eerste gratis bomen thuisbezorgd

De wijken Centrum, West en Bolnes zijn vele bomen rijker. Er zijn de afgelopen weken 246 bomen aangevraagd. Maandag 14 november 2022 werd de eerste bezorgd.

Wethouder Peter Meij overhandigde de boom, een zilverlinde, aan familie Dekker. Daar was de nieuwe boom meer dan welkom. Hij vervangt een boom die er lange tijd stond en krijgt een plek in een diervriendelijke, plantenrijke tuin. Daar gaat de boom voor meer schaduw zorgen.

Met deze bomen werken we samen aan een groener Ridderkerk. Een van de ambities van de Groenvisie is het groene karakter van Ridderkerk in stand houden en waar mogelijk uitbreiden. Groen zorgt voor een gezonder klimaat. Minder verharding zorgt ervoor dat regenwater beter weg kan. Groen is ook goed voor vogels en insecten, zuivert fijnstof uit de lucht en geeft zuurstof af. De animo voor de actie was opnieuw groot: er werden 246 bomen aangevraagd. Zo werden er de afgelopen jaren via de gratis bomenactie meer dan duizend extra bomen gepland in Ridderkerk.

Leverancier De Bloemenjungle bezorgt de bestelde bomen deze week. Aanvragers krijgen een plantinstructie bij hun elstar-appelboom, gewone lijsterbes, bolvormige zilverlinde, sierkers of valse christusdoorn. We willen de actie volgend jaar weer houden in een andere wijk.

Foto: Gemeente Ridderkerk